Matričnému úradu pribudla posila


7.8.2012 nastúpila na Matričný úrad MÚ Starého Mesta nová posila. Nakoľko jedna z matrikárok odišla do dôchodku – bolo potrebná zabezpečiť náhradu.

Na Matrike MÚ MČ Košice – Staré Mesto pracovali štyri matrikárky, ktoré sa starali o agendu Matričného úradu. Jedna z nich, pani Ružena Katuščáková, dňa 18. júla 2012 odišla do dôchodku. Jej miesto však neostalo dlho prázdne. Posilu našiel starosta Starého Mesta Ľ. Grega vo „vlastných radoch", čím boli ušetrené finančné prostriedky úradu, ktoré sa môžu použiť v prospech občanov.
Zamestnankyňa MÚ, Kamila Knúrovská, zložila 7.8.2012 sľub matrikárky a z rúk pána starostu si prevzala dekrét, čím je od dnešného dňa právoplatnou pracovníčkou Matričného úradu.