Materská škola Zádielska 4 dočasne uzatvorená.


Oznamujeme, že Materská škola Zádielska 4 v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto, na základe pokynu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach je od 02.11.2020 do 09.11.2020 zatvorená.