Materská škola na Zádielskej ulici je zatvorená kvôli chorobnosti


V dňoch 6. 2. – 8.2.2019 je Materská škola Zádielska 4 uzatvorená z dôvodu protiepidemiologických opatrení nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V pondelok 11.2.2019 by mala byť materská škola v plnej prevádzke.