Löfflerovo múzeum pozýva na ďalšiu vernisáž


Pozývame Vás na vernisáž k výstave

Jozef Kravec – výber z tvorby pri príležitosti 60-tich narodenín

ktorá sa uskutoční 7.2.2013 (štvrtok) o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch múzea na Alžbetinej 20.

Ako rodák z historicky bohatého a výtvarne nadmieru inšpiratívneho kraja Spiš je jeho krajinomaľba pretkávaná
nostalgiou príbehov zašlých čias. Lesné zátišia sú zastavením pre okamih, ktorý znamená návrat k poznanému kraju.
Výstavný súbor je doplnený mestskými motívmi, zátiším a ukážkami portrétnej tvorby.

s pozdravom
Múzeum Vojtecha Löfflera