KRYTÁ PLAVÁREŇ POZASTAVILA ZVÝŠENIE CIEN, POČKÁ NA ROZPOČET MESTA


Mestská krytá plaváreň pozastavila platnosť nového cenníka, ktorým na začiatku roka 2020 zvýšila ceny vstupného pre verejnosť. Od 6. januára sú v platnosti ceny z minulého roka.

Zvýšenie cien je nevyhnutné, výhrady proti načasovaniu

K rozhodnutiu odložiť nateraz zvýšenie cien došlo na základe dohody starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto, ktorí nutnosť preniesť zvýšené náklady do ceny vstupeniek a prenájmov chápu, s rozhodnutím chcú však počkať až po schválení mestského rozpočtu. O koľko zvýši napokon plaváreň ceny bude závisieť od výšky tohtoročnej dotácie Mesta Košice mestskej časti Staré Mesto, ktoré je vlastníkom a prevádzkovateľom jedinej krytej plavárne s 50 metrovým bazénom v regióne.

Zhodli sme sa s väčšinou poslancov, že bez poznania tohtoročnej výšky dotácie z mesta, nie je možné odhadnúť, k akému zvýšeniu cien bude musieť napokon na plavárni dôjsť. Po vzájomnej diskusii sme došli k spoločnému záveru s poslancami i riaditeľom MKP, že platnosť cenníka nateraz pozastavíme a k úprave cien sa vrátime v aktuálnom čase vo februári po schválení mestského rozpočtu,“ informoval starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

Dodal, že je rád, že si poslanci nutnosť zvýšenia cien uvedomujú a odlišný názor majú len v načasovaní rozhodnutia, odkedy to urobiť a v akej presnej výške, aby cena vstupenky zohľadňovala reálne ekonomiku organizácie – zvýšené ceny energií a zvyšujúce sa náklady na mzdy uložené zákonom. Či bude zvýšenie mierne alebo radikálne závisí od rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú schvaľovať rozpočet mesta na rok 2020.

Poslanci diskutovali s riaditeľom o ekonomike plavárne

Riaditeľ MKP Vladimír Hlivák zvolal na utorok 7. januára pracovné stretnutie s poslancami miestneho zastupiteľstva, kde si prešli detailne ekonomiku plavárne.

Všetci poslanci dôverne poznajú ekonomickú situáciu plavárne, o ktorej sa rokuje nepretržite na zastupiteľstvách i komisiách. Všetci súhlasia a vedia, že zvýšiť ceny je nevyhnutné z dôvodu zvýšených nákladov za energie a zvýšených nákladov na mzdy, uložených zákonom. Všetci poslanci vedia, že v roku 2019 sme z rozpočtu MČ Staré Mesto museli v treťom kvartáli dofinancovať nevyhnutné náklady v objeme cca 100 tisíc nad rámec bežnej každoročnej dotácie cca 250 tisíc eur z rozpočtu MČ Staré Mesto a 180 tisíc eur z rozpočtu Mesta Košice. Už vtedy upozorňovali riaditeľa plavárne, že je to poslednýkrát, čo dvíhajú ruku za dodatočné zvyšovanie dotácie a je na ňom, aby zreálnil a nastavil hospodárenie plavárne. Keď to urobil v obvyklom termíne, od ktorého sa zvyčajne zvyšujú ceny, to znamená od začiatku roka, namietali nie proti zvýšeniu, ale proti načasovaniu. Chcú sa cenami zaoberať až po schválení mestského rozpočtu. Všetkým je ale jasné, že ak vstupenka do fitnescentra stoja 5 eur, tak plaváreň, kde sú vysoké náklady na ohrev, filtráciu, vody, nemôže stáť 2,70 eur, lebo niekto tú stratu musí zaplatiť,“ vysvetlil starosta.

Na plavárni chystajú vylepšenia komfortu služieb

Zdôraznil, že všetkých mrzí, že zavedenie a stiahnutie cenníka spôsobilo chaos, ale všetko zlé je aj na niečo dobré. Z diskusii sa dozvedeli od užívateľov veľa podnetných informácií aj v súvislosti s využívaním permanentiek a službami na plavárni.

Od začiatku roku pracujeme ďalej na zlepšovaní podmienok chodu Krytej plavárne. V úvode roka sme si dali za úlohu posilnenie čistoty a hygieny formou zakúpenia nového vysávača dna bazénového telesa. Upgrade turniketov s cieľom lepšej kontroly obsadenosti (prenájmu) bazénových dráh, vylepšenie plánovača, ktorý slúži na informovanie verejnosti o obsadenosti bazénových dráh a jeho rozšírenie o možnosť elektronických objednávok prenájmu bazénu. To všetko pod dohľadom kamerového systému,“ informoval riaditeľ MKP Vladimír Hlivák.

Od februára kluby neplatia viac

Pozastaví sa aj plánované zvyšovanie cien za prenájom pre športové kluby, ktoré malo nastať vo februári?

Áno, bude súčasťou plánovaného zvýšenia po schválení mestského rozpočtu,“ povedal starosta Petrovčik.

Ak mesto schváli nulu, zvýšenie od marca bude výrazné

Čo v prípade, že mesto schváli návrh rozpočet s nulovou dotáciou pre krytú plaváreň, zvýšia sa ceny tak ako to uvádzal nový cenník? Alebo sa môže vstupné zvýšiť ešte viac?

Ak mesto schváli návrh rozpočtu s nulou pre krytú plaváreň, ceny sa budú musieť upraviť oveľa výraznejšie smerom hore. Januárovým zvýšením sme reagovali len na situáciu, keď nestačila 250 tisícová dotácia zo Starého Mesta a 180 tisícová z Mesta Košice. Veríme však, že taká situácia nenastane a vedenie Mesta Košice chápe, že Mestská krytá plaváreň je jedinou svojho druhu v regióne a využívajú ju nielen Staromešťania, ale všetci Košičania, športovci i obyvatelia z celého Košického kraja. Aj napriek tomu, že poslanci nesúhlasia s ponukou primátora na odkúpenie plavárne za 100 tisíc eur, ktorú považujú za nedôstojnú, keďže staromestskú kasu stála už viac ako 2 milióny eur, sú pripravení rokovať o alternatívach spolupráce – prepojení s Kúpaliskom Červená hviezda v prípade, že by sa tam prekryl vonkajší bazén a vybudovalo spojenie tunelom s plavárňou, aby sa zvýšili kapacity pre plávajúcu verejnosť. Alebo o iných návrhoch, s ktorými môže prísť vedenie mesta,“ dodal starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

Plaváreň pozastavila zvýšenie cien, počká na mestský rozpočet

Mestská krytá plaváreň pozastavila platnosť nového cenníka, ktorým na začiatku roka 2020 zvýšila ceny vstupného pre verejnosť. Od 6. januára sú v platnosti ceny z minulého roka.

Zvýšenie cien je nevyhnutné, výhrady proti načasovaniu

K rozhodnutiu odložiť nateraz zvýšenie cien došlo na základe dohody starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto, ktorí nutnosť preniesť zvýšené náklady do ceny vstupeniek a prenájmov chápu, s rozhodnutím chcú však počkať až po schválení mestského rozpočtu. O koľko zvýši napokon plaváreň ceny bude závisieť od výšky tohtoročnej dotácie Mesta Košice mestskej časti Staré Mesto, ktoré je vlastníkom a prevádzkovateľom jedinej krytej plavárne s 50 metrovým bazénom v regióne.

Zhodli sme sa s väčšinou poslancov, že bez poznania tohtoročnej výšky dotácie z mesta, nie je možné odhadnúť, k akému zvýšeniu cien bude musieť napokon na plavárni dôjsť. Po vzájomnej diskusii sme došli k spoločnému záveru s poslancami i riaditeľom MKP, že platnosť cenníka nateraz pozastavíme a k úprave cien sa vrátime v aktuálnom čase vo februári po schválení mestského rozpočtu,“ informoval starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

Dodal, že je rád, že si poslanci nutnosť zvýšenia cien uvedomujú a odlišný názor majú len v načasovaní rozhodnutia, odkedy to urobiť a v akej presnej výške, aby cena vstupenky zohľadňovala reálne ekonomiku organizácie – zvýšené ceny energií a zvyšujúce sa náklady na mzdy uložené zákonom. Či bude zvýšenie mierne alebo radikálne závisí od rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú schvaľovať rozpočet mesta na rok 2020.

Poslanci diskutovali s riaditeľom o ekonomike plavárne

Riaditeľ MKP Vladimír Hlivák zvolal na utorok 7. januára pracovné stretnutie s poslancami miestneho zastupiteľstva, kde si prešli detailne ekonomiku plavárne.

Všetci poslanci dôverne poznajú ekonomickú situáciu plavárne, o ktorej sa rokuje nepretržite na zastupiteľstvách i komisiách. Všetci súhlasia a vedia, že zvýšiť ceny je nevyhnutné z dôvodu zvýšených nákladov za energie a zvýšených nákladov na mzdy, uložených zákonom. Všetci poslanci vedia, že v roku 2019 sme z rozpočtu MČ Staré Mesto museli v treťom kvartáli dofinancovať nevyhnutné náklady v objeme cca 100 tisíc nad rámec bežnej každoročnej dotácie cca 250 tisíc eur z rozpočtu MČ Staré Mesto a 180 tisíc eur z rozpočtu Mesta Košice. Už vtedy upozorňovali riaditeľa plavárne, že je to poslednýkrát, čo dvíhajú ruku za dodatočné zvyšovanie dotácie a je na ňom, aby zreálnil a nastavil hospodárenie plavárne. Keď to urobil v obvyklom termíne, od ktorého sa zvyčajne zvyšujú ceny, to znamená od začiatku roka, namietali nie proti zvýšeniu, ale proti načasovaniu. Chcú sa cenami zaoberať až po schválení mestského rozpočtu. Všetkým je ale jasné, že ak vstupenka do fitnescentra stoja 5 eur, tak plaváreň, kde sú vysoké náklady na ohrev, filtráciu, vody, nemôže stáť 2,70 eur, lebo niekto tú stratu musí zaplatiť,“ vysvetlil starosta.

Na plavárni chystajú vylepšenia komfortu služieb

Zdôraznil, že všetkých mrzí, že zavedenie a stiahnutie cenníka spôsobilo chaos, ale všetko zlé je aj na niečo dobré. Z diskusii sa dozvedeli od užívateľov veľa podnetných informácií aj v súvislosti s využívaním permanentiek a službami na plavárni.

Od začiatku roku pracujeme ďalej na zlepšovaní podmienok chodu Krytej plavárne. V úvode roka sme si dali za úlohu posilnenie čistoty a hygieny formou zakúpenia nového vysávača dna bazénového telesa. Upgrade turniketov s cieľom lepšej kontroly obsadenosti (prenájmu) bazénových dráh, vylepšenie plánovača, ktorý slúži na informovanie verejnosti o obsadenosti bazénových dráh a jeho rozšírenie o možnosť elektronických objednávok prenájmu bazénu. To všetko pod dohľadom kamerového systému,“ informoval riaditeľ MKP Vladimír Hlivák.

Od februára kluby neplatia viac

Pozastaví sa aj plánované zvyšovanie cien za prenájom pre športové kluby, ktoré malo nastať vo februári?

Áno, bude súčasťou plánovaného zvýšenia po schválení mestského rozpočtu,“ povedal starosta Petrovčik.

Ak mesto schváli nulu, zvýšenie od marca bude výrazné

Čo v prípade, že mesto schváli návrh rozpočet s nulovou dotáciou pre krytú plaváreň, zvýšia sa ceny tak ako to uvádzal nový cenník? Alebo sa môže vstupné zvýšiť ešte viac?

Ak mesto schváli návrh rozpočtu s nulou pre krytú plaváreň, ceny sa budú musieť upraviť oveľa výraznejšie smerom hore. Januárovým zvýšením sme reagovali len na situáciu, keď nestačila 250 tisícová dotácia zo Starého Mesta a 180 tisícová z Mesta Košice. Veríme však, že taká situácia nenastane a vedenie Mesta Košice chápe, že Mestská krytá plaváreň je jedinou svojho druhu v regióne a využívajú ju nielen Staromešťania, ale všetci Košičania, športovci i obyvatelia z celého Košického kraja. Aj napriek tomu, že poslanci nesúhlasia s ponukou primátora na odkúpenie plavárne za 100 tisíc eur, ktorú považujú za nedôstojnú, keďže staromestskú kasu stála už viac ako 2 milióny eur, sú pripravení rokovať o alternatívach spolupráce – prepojení s Kúpaliskom Červená hviezda v prípade, že by sa tam prekryl vonkajší bazén a vybudovalo spojenie tunelom s plavárňou, aby sa zvýšili kapacity pre plávajúcu verejnosť. Alebo o iných návrhoch, s ktorými môže prísť vedenie mesta,“ dodal starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

K stiahnutiu