„Krstili“ sme CD speváckej skupiny Malina


Speváčky zo skupiny Malina už majú svoj vlastný album. Slávnostne sme ho uviedli do života počas podujatia v rámci Dňa úcty k starším. Krstní otcovia boli hneď traja – staromestský starosta Ľubomír Grega a poslanci Michal Djordjevič a Igor Petrovčik. Dámy netajili dojatie a vyjadrili jediné prianie – „len dobré zdravie, aby sme vládali spievať, hoci len o jednej nohe. Lebo spievanie nám prináša radosť“. 

Darček k jubileu

Malina oslávila vlani 15. výročie. Na začiatku bol krúžok, ktorý v rámci Denného centra MČ Košice – Staré Mesto založila so seniorkami Erika Malinová. V roku 2002 už dámy pod vedením Emílie Nôtovej vystupujú ako spevácka skupina a účinkujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Kým v roku 2012 absolvovali 31 vystúpení, o rok na to ich už bolo takmer osemdesiat.

Množstvo úspechov

Vo svojich začiatkoch nadviazala Malina spoluprácu s klubmi dôchodcov v Rožňave, Bardejove, Prešove, ale i Maďarsku. Výborné umiestnenia získala počas svojej existencie na súťažiach v Trebišove, v krajskom kole súťaže speváckych skupín vo Zvolene i Bratislave. Súťaž Na Košickej Turni v Šaci nevynechala do roku 2014 ani jediný raz a stále zaznamenala úspech. Druhé miesto si speváčky vyspievali v súťaži Spev bez hraníc 2016. Staré Mesto reprezentovali aj na celoslovenskej prezentácii Matičných dní v Trnave. Okrem toho pravidelne spievajú na slávnostiach jubilantov a robia radosť aj klientom Domova sociálnych služieb na Garbiarskej ulici.

Repertoár Maliny tvoria ľudové piesne z východoslovenských regiónov Abov, Zemplín, Šariš a rusínske piesne, no nechýbajú ani slovenské umelé piesne a vlastná tvorba vedúcej Milky Nôtovej.

K stiahnutiu