KOSIT ZBIERA VIANOČNÉ STROMČEKY


ZBYSTRITE POZORNOSŤ!

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Od 7.januára (utorok) začne spoločnosť KOSIT a.s. s tradičným zberom vianočných stromčekov od obyvateľov mesta Košice.

Stromčeky by mali byť očistené od ozdôb a umiestnené vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad.

Táto služba bude vykonávaná na základe denného monitoringu v koordinácii s mestom Košice a potrvá 2 až 3 týždne.

Obyvatelia MČ Staré Mesto majú taktiež možnosť samostatne odniesť svoje stromčeky aj do najbližšieho zberného dvoru na Jesenského ulici. Tento biologicky rozložiteľný odpad bude odvážaný do kompostárne, kde ho materiálovo zhodnotia.

Info k zbernému dvoru nájdete tu: https://www.kosit.sk/…/prevadzka-zbernych-dvorov-a-zbernyc…/)

Prosíme o spoluprácu a dodržanie pravidiel.

Za čisté a krásne Staré Mesto!