KOSIT RUŠI ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU, STIAHNE KONTAJNERY Z ULÍC


📌Spoločnosť KOSIT a.s. oznamuje, že je nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu našich zamestnancov s odpadom.

📌Vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17.03. 2020 nebudeme zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu. Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí, alebo záhradkárskych lokalít.

📌Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber.

📌K ďalším opatreniam pristúpime vždy po vyhodnotení situácie, o čom Vás budeme bezodkladne informovať.

Anna Laurincová

riaditeľ pre administratívu a ľudské zdroje