Košické parky prechádzajú revitalizáciou


Košické parky sa vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry zmenia na miesto oddychu a bezpečia

tlačová správa Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry

V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia a revitalizácia parkov, ktorá patrí k investičným projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Firmy TuCon a.s. a ERPOS spol. s.r.o. v najbližších mesiacoch zrealizujú úpravy štyroch parkov – Komenského východ a západ, Moyzesova a Mestského parku. Vďaka tomu vznikne bezpečný priestor s upravenou zeleňou, ponúkajúci široké spektrum možností pre Košičanov aj návštevníkov nášho mesta.

Park Moyzesova, ktorý sa nachádza v MČ Staré mesto, je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Parky Komenského východ a západ patria medzi významné mestské areály historickej zelene v MČ Sever a sú súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Tieto parky v súčasnosti nie sú schopné naplniť pôvodné funkcie (estetickú, oddychovú, kultúrnu) kvôli zlému stavu zelene, poškodenému verejnému osvetleniu a zničeným lavičkám a odpadkovým košom. Revitalizáciou parkov sa vytvorí multifunkčný priestor určený k príjemnému relaxu pre celé rodiny a zároveň vhodný na realizáciu kultúrnych podujatí. Úpravy, ktorými tieto parky prejdú, budú obsahovať revitalizáciu zelene, terénne a sadové úpravy, obnovu mobiliáru, rekonštrukciu chodníkov, vybudovanie fontán a vytvorenie plôch pre inštaláciu umeleckých diel. Súčasťou týchto zmien bude aj obnova verejného osvetlenia a nový cyklistický chodník v parku Moyzesova.

Plánovanou revitalizáciou Mestského parku, s dobudovaním potrebnej technickej infraštruktúry, sa park stane vyhľadávaným verejným priestorom pre organizovanie koncertov, divadelných predstavení, festivalov pouličného umenia, výstav a iných exteriérových kultúrnych podujatí. Oplotí sa časť parku, vybuduje sa detské ihrisko s výtvarnou stenou, obnovou prejdú aj chodníky a kovový altánok. Vynovený mestský park bude obsahovať zrekonštruované mostíky, verejné osvetlenie, historické jazierko, fontánu a drobnú architektúru. K zvýšenej bezpečnosti návštevníkov prispeje aj exteriérový kamerový systém.

Počas rekonštrukcie budú všetky parky priechodné. Ľudia budú nimi môcť prejsť prostredníctvom vyhradených koridorov. Časti, v ktorých sa bude pracovať, budú ohradené z bezpečnostných dôvodov. Košičania v parkoch nebudú môcť venčiť psov a ani vykonávať bežné aktivity ako doteraz, voľný pohyb ľudí v parkoch bude obmedzený.
Celková hodnota projektu realizovaného firmami TuCon a.s. a ERPOS spol. s.r.o. je vo výške takmer 10 mil. EUR (9 805 011, 68 EUR).