Redakčná rada Staromestských listov


Predseda: Mgr. Renáta Zolnaiová

Členovia:

Mgr. Ľubomír Grega, MBA

Mgr. Martin Konečný, PhD.

Ing. Ingrid Faťolová

Vladimír Eperješi

doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD.

Michal Djordjevič, MBA

Ing. Richard Kočiš

 

Tajomník: Mgr. Renáta Némethová


2013-29 – Štatút periodika Staromestské listy /formát .pdf - 371.96 kB/

2013-30 – Štatút Redakčnej rady Staromestských listov /formát .pdf - 392.82 kB/

Cenník inzercie – Staromestské listy

kamagra jelcialis