Redakčná rada Staromestských listov


Predseda: Mgr. Martin Konečný, PhD.

Členovia:    Ing. Zoltán Hanesz, Andrej Ďurica, Ing. Ingrid Faťolová, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, MUDr. Magdaléna Galdunová, Mgr. art. Peter Havasi a Ing. Igor Petrovčik

 

Tajomník: Mgr. Renáta Berciková

 

č. 30-2013 – štatút Redačnej rady Staromestských listov

č. 29-2013 – štatút periodika Staromestské listy