Redakčná rada Staromestských listov


Predseda: Mgr. Martin Konečný, PhD.

Členovia:    Ing. Zoltán Hanesz, Andrej Ďurica, Ing. Ingrid Faťolová, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, MUDr. Magdaléna Galdunová, Mgr. art. Peter Havasi a Ing. Igor Petrovčik

 

Tajomník: Mgr. Renáta Némethová

 

2013-29 - Štatút periodika Staromestské listy /formát .pdf - 371.96 kB/

2013-30 - Štatút Redakčnej rady Staromestských listov /formát .pdf - 385.20 kB/

 

izmir escort cialis