Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí


Predseda: MUDr. Pavol Priester

Členovia – poslanci: 

Ing. Eva Hulmečíková

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

MUDr. Magdaléna Galdunová

doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD.

Mgr. Martin Konečný, PhD.

Členovia – neposlanci: 

Radoslav Dráb

PhDr. Soňa Hlaváčová, PhD.

 

Tajomník: Viktória Barnová


Pozvánky a zápisnice

 

kamagra jelcialis