Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí


Predseda: MUDr. Pavol Priester

Členovia: MUDr. Magdaléna Galdunová, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Ing. Eva Hulmečíková a Martina Torkošová, MBA

 

Tajomník: MVDr. Mgr. Viera Fábryová

 

Pozvánka

Zápisnice

 

izmir escort cialis