Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Mgr. Peter Gacík

Členovia: 

Mgr. Ľubomír Grega, MBA

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

MUDr. Magdaléna Galdunová

doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD.

 

Tajomník: Mária Vidová

 

Tlačivo oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 

Zverejnenie údajov z Oznámení funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

 

kamagra jelcialis