Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Členovia: Mgr. Peter Gacík, Ing. Richard Kočiš

 

Tajomník: Mária Vidová

 

Ústavný zákon č. 357-2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – tlačivo

 

Zápisnice: volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnice: volebné obdobie 2014 – 2018