Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Mgr. Peter Gacík

Členovia: Ing. Richard Kočiš, Ing. Zoltán Hanesz

 

Tajomník: Mária Vidová

 

Ústavný zákon č. 357-2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov - Tlačivo:

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

 

Zápisnice: volebné obdobie 2018 - 2022

 

izmir escort cialis