Komisia kultúry, školstva a športu


Predseda: Mgr. Renáta Zolnaiová

Členovia – poslanci: 

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Mgr. Peter Gacík

Ing. Ingrid Faťolová

Vladimír Eperješi

Členovia – neposlanci:

Andrej Ďurica

Dagmar Kažimírová

Dávid Mariassy

 

Tajomník: Mgr. Ivana Jarošiková


Pozvánky a zápisnice

 

 

kamagra jelcialis