Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku


Predseda: Ing. Zoltán Hanesz

Členovia:  Andrej Ďurica, Martina Torkošová, MBA, Ing. Richard Kočiš, MUDr. Pavol Priester, Ing. Ingrid Faťolová, Ing. Eva Hulmečíková, MUDr. Magdaléna Galdunová a Michal Djordjevič, MBA

 

Tajomník: Ing. Martin Tkáč

Pozvánka

Zápisnice

izmir escort cialis