Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku


Predseda: Ing. Eva Hulmečíková

Členovia – poslanci: 

MUDr. Pavol Priester

Mgr. Renáta Zolnaiová

Michal Djordjevič, MBA

MUDr. Magdaléna Galdunová

Ing. Richard Kočiš

Ing. Ingrid Faťolová

Členovia – neposlanci: 

MUDr. Michal Kopka

Ing. Pavol Hanušin

 

Tajomník: Bc. Nikola Popovič


Pozvánky a zápisnice

kamagra jelcialis