Komisie miestneho zastupiteľstva


Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí

Komisia kultúry, školstva a športu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Redakčná rada Staromestských listov

 

 

V zmysle aktuálnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia oznamujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

 Vstup do rokovacej miestnosti bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • vstup osôb iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami
  • použitie dezinfekcie rúk pri vstupe,
  • zákaz podávania rúk.

 

Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Príloha: 2019-70 – Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM /formát .pdf - 190.07 kB/


 Dochádzka poslancov:

 

 

 

kamagra jelcialis