Knihu uviedli do života macesom


7. mája 2012 popoludní Ing. arch. František Kaločay po prvý krát oficiálne uviedol do života svoju knihu Lexiko(h)n Metamorfóz. Priestory Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa vďaka nej naplnili originálnym židovským humorom.

„Jedna múdro vytvorená karikatúra nahradí veľa slov, ktoré by nie každý čítal. Jeden skvelý žart uvoľní veľa skrytých emócií. Lexiko(h)n Metamorfóz obsahuje veľa dobrých žartov a múdrych karikatúr." Jossi Steiner, bývalý rabín Židovskej náboženskej obce Košice

Ústrednou postavou Lexiko(h)nu Metamorfóz je Kohn - priemerný občan s frekventovaným menom, charakteristický svojim oblečením klobúkom, bradou, no predovšetkým humorom. Autor sa jednoducho začal s písmenami jeho mena hrať, prehadzovať ich, spájať s inými, či hľadať v slovách začínajúcich na kon... A tak sa pán Kohn ocitá v karikatúrach vtipných i smutných, ironických i tých na zamyslenie. „Postavička so všetkými ľudskými chybami i cnosťami v sebe spája výtvarne slovný žart, myšlienku, jeho postoj v najneočakávanejších situáciách. Je symbiózou slov a kresby, nič tu nepôsobí ako náhoda," opisuje Kohna sám autor a rýchlo si ho obľúbili aj jeho priatelia, či známi. Kohnov spravodlivý humor si obľúbil aj spisovateľ Tomáš Janovic, čestný prezident Federácie židovských náboženských obcí v SR Pavel Traubner, prezident SR (1999-2004) Rudolf Schuster, spevák Peter Lipa, či novinár a publicista Vlado Meznecev: „Ide o prvotriedny humor, ktorý musí rozveseliť každého intelektuála na všetkých kontinentoch bez rozdielu rasy a náboženského vyznania". Autor pod každú kresbu pripojil aj preklad do angličtiny a nemčiny. Každú kresbu dopĺňajú aj sprievodné slovné žarty - rokmi osvedčené židovské anekdoty - upravené pre hlavného hrdinu.

Publikáciu netradičným spôsobom do života uviedli námestník primátora Košíc Ing. Ján Jakubov a staromestský starosta Mgr. Ľubomír Grega. Namiesto obvyklého šampanského ju totiž „pokropili" kúskami macesu. Doslova ešte horúci Lexiko(h)n Metamorfóz si môžete už v týchto doch zadovážiť z pultov slovenských kníhkupectiev. Ale pozor! "Na pohľad jednoduchá záležitosť, ale len vtedy pán Kohn symbolicky sníme svoj klobúk a pokloní sa tým, ktorí sa bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, či politickú príslušnosť, po prelistovaní tejto knižky s porozumením usmejú, a veľakrát po nej potom ešte siahnu..." Ing. arch. František Kaločay.

kamagra jelcialis