Kancelária starostu


Slávka Sokoliová

vedúca oddelenia

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6827195
email: slavka.sokoliova @  kosice-city.sk


Laura Eperješiová

referent kancelárie starostu

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6827195
email: laura.eperjesiova @  kosice-city.sk


Ing. Emil Chytráček

referent ŠFRB

č. dverí: 116/1. posch.
tel.: 055-6827 132, 0917 215 215
email: emil.chytracek @ kosice-city.sk,  sfrb @ kosice-city.sk 


 

kamagra jelcialis