Kancelária starostu


Slávka Sokoliová

vedúca oddelenia

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6222026, 055-6827195
email: slavka.sokoliova @  kosice-city.sk, starosta @ kosice-city.sk


Andrea Hudáková

referent kancelárie starostu

č. dverí: 107/I. posch.
tel. č.: 055-6827196
email: andrea.hudakova @  kosice-city.sk


MVDr. Mgr. Viera Fábryová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827156
email: viera.fabryova @  kosice-city.sk, socialne @ kosice-city.sk