Kancelária starostu


Mgr. Alžbeta Krajňaková

vedúca oddelenia

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6222026, 055-6827195
email: alzbeta.dancakova @  kosice-city.sk, starosta @ kosice-city.sk


Andrea Hudáková

referent organizačných vecí

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6827196
email: andrea.hudakova @  kosice-city.sk, organizacne @ kosice-city.sk


Mgr. Ivana Jarošiková

referent kultúry a športu

č. dverí: 116/I. posch.
tel. č.: 055-6827136
email: ivana.jarosikova @  kosice-city.sk, kultura @ kosice-city.sk


Mgr. Renáta Némethová

referent masmediálnej komunikácie, marketingu a PR

č. dverí: 117/I. posch.
tel. č.: 055-6827121, 0907910130
email: renata.nemethova@kosice-city.sk, redakcia @ kosice-city.sk


Mária Vidová

referent organizačných vecí

č. dverí: 106/I. posch.
tel. č.: 055-6827178
email: maria.vidova @  kosice-city.sk, organizacne @ kosice-city.sk


MVDr. Mgr. Viera Fábryová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 37/prízemie
tel. č.: 055-6827156
email: viera.fabryova @  kosice-city.sk, socialne @ kosice-city.sk


Mgr. Peter Džubera

referent kultúry a športu

č. dverí: 114/prízemie
tel. č.: 055-6827114