Kancelária starostu


Slávka Sokoliová

vedúca oddelenia

č. dverí: 110/I. posch.
tel. č.: 055-6827195
email: slavka.sokoliova @  kosice-city.sk, starosta @ kosice-city.sk


Laura Eperješiová

referent kancelárie starostu

č. dverí: 107/I. posch.
tel. č.: 055-6827196
email: laura.eperjesiova @  kosice-city.sk


MVDr. Mgr. Viera Fábryová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827156
email: viera.fabryova @  kosice-city.sk


Sylvia Soliarová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827157
email: sylvia.soliarova @  kosice-city.sk


kamagra jelcialis