Kancelária prvého kontaktu


prízemie, č. dverí: 1

Telefón: 055/ 68 27 130
email: info@kosice-city.sk
  podatelna@kosice-city.sk
 • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov,
 • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov,
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku,
 • overenie podpisov.
Úradné hodiny kancelárie I. kontaktu
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 17:30
Štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 13:00

Na kanceláriu prvého kontaktu nadväzujú aj tieto pracoviská na prízemí miestneho úradu, ktoré pracujú podľa stránkových hodín úradu:

 • evidencia obyvateľstva, č. dverí 36
 • referát sociálnych služieb, č. dverí 37
 • pokladňa, č. dverí 17

 

 • Matričný úrad MČ Košice-Staré Mesto:
  • sobášna matrika, č. dverí 34
  • výpisy z matrík, č. dverí 15
  • úmrtná matrika, č. dverí 29
Úradné hodiny Matričného úradu
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00-16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13.00-16.00
Streda 8:00 – 12:00 13:00-17:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 13:00

 

Pôsobnosť stavebného úradu mesta Košice – pracovisko Košice-Staré Mesto

 1. STARÉ MESTO ( katastrálne územie: Stredné mesto, Letná, Huštáky)
 2. SEVER (katastrálne územie: Severné mesto, Čermeľ)
 3. KAVEČANY
 4. DŽUNGĽA
 5. ŤAHANOVCE – obec
 6. SÍDLISKO ŤAHANOVCE ( katastrálne územie: Nové Ťahanovce)