Podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín


Na prízemnom podlaží budovy miestneho úradu.

Tel.: 055-6827 130, email: podatelna@kosice-city.sk

  • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov,
  • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov,
  • osvedčovanie listín v slovenskom a českom jazyku,
  • osvedčovanie podpisov.
Úradné hodiny – podateľňa, osvedčovanie       podpisov a listín
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 13:00

 

 

kamagra jelcialis