Júlová ponuka Múzea Vojtecha Löfflera je plná výstav, pre deti pripravili letný kreatívny tábor


ČO SME PRICHYSTALI PRE MILOVNÍKOV VÝTVARNÉHO UMENIA
📌 Prinášame vám informácie o aktuálnych a plánovaných výstavách a aktivitách Múzea Vojtecha Löfflera na mesiac júl.
🖼️ STÁLA EXPOZÍCIA
DIELA VOJTECHA LÖFFLERA
Stála expozícia diel Vojtecha Löfflera prezentuje sochársku tvorbu autora a tiež významnú zbierku autoportrétov známych výtvarných umelcov. Súčasťou stálej expozície sú aj pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera.
🖼️ do 22. augusta 2021
NEPRAVDEPODOBNE ZNÁME MIESTO – MONIKA GERMUŠKA VRANCOVÁ
Výstava predstavuje aktuálnu tvorbu košickej vizuálnej umelkyne Moniky Germušky Vrancovej (1985), ktorá je v súčasnosti doktorandkou v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Petra Rónaia na Fakulte umenia Technickej univerzity v Košiciach. Nepravdepodobne známe miesto je enviromentom, v rámci ktorého autorka rozvíja sugestívnu imagináciu, týkajúcu sa prekračovania hraníc ľudského osídlenia, a to najmä v súvislosti s ekologickou krízou a reálnymi i špekulatívnymi úvahami o vesmírnom kolonializme a ďalších osudoch našej domovskej planéty.
Kurátor: Peter Megyeši
🖼️ do 11. júla 2021
MICHAL NAGYPÁL - RÁZCESTIE
Vybraná séria obrazov, založená na symetrii, sa opiera o Roršachov test osobnosti princípom zrkadlenia obrazu, nie však svojou myšlienkou. Autor vyjadruje momentum balansovania medzi rozhodnutiami človeka, ktoré sa prostredníctvom činu, nevyhnutne premenia do novej reality. Preklápaním a deformovaním niečoho, čo predtým existovalo ako umelecké dielo iného autora, vzniká nové dielo. Zmenou formy sa mení aj obsah a významovosť diela, pričom abstraktný ráz maľby dáva divákovi priestor na subjektívny výklad a asociácie na základe jeho predstavivosti.
Kurátorka: Ruth Pochybová
🖼️ od 21. júla – 29. augusta 2021
MAREK CINA – NEDEĽNÁ PALETKA
Výstava mladého autora Mareka Cinu, predstavuje cyklus známy pod názvom Nedeľná paletka. Ide o kolekciu olejomalieb na plátne komorného formátu, ktoré vznikali počas troch rokov, kedy autor sa v rámci plenérovej maľby zameriaval namiesto krajiny na architektúru, mestské prostredie a mestské grafity. Ústredným motívom je ulica, časti budov, mostov a iné. Vybrané maľby boli publikované v knihe Flanérova košeľa od Jany Beňovej (vydavateľstvo OZ Brak). Diela odrážajú humorný pohľad a radosť z tvorby, vnímanie autora zdanlivo šedého a ponurého mestského prostredia.
Kurátor: Radoslav Repický
VERNISÁŽ 20.7.2021
🎨👨‍👨‍👦‍👦 LETNÝ KREATÍVNY TÝŽDEŇ pre DETI od 7 rokov
19 - 23. júl 2021 denne od 9.00 - 16.00 hod.
Cena: 12 eur/deň. Tvorivý materiál je v cene.
Možnosť objednania obedového menu za cenu 5 eur/deň
Info a prihláška: https://www.lofflermuzeum.sk/.../kreativne-leto-v-muzeu
Prihlášky prosíme zaslať na: muzeumloffler@gmail.com.