Jesenné prázdniny v materských škôlkach sa prispôsobujú testovaniu


Usmernenie

Na základe Rozhodnutia č. 2020/17949:1-A1810 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky zastúpené ministrom Branislavom Grölingom Vám oznamujeme, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých materských školách mestskej časti Košice-Staré Mesto v termínoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.