InterpelácieVašim kritériám vyhovuje 1 výsledok.

POSLANEC
Ing.Ingrid Faťolová
PREDMET
Predložiť poslancom MČ KE SM všetky v súčastnosti platné náj...
PODANÉ
07.03.2019
STAV
Vybavené