Informácia o povinnosti fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi.


Oznam