Informácia o dobrovoľníckej aktivite v areáli pri Historickom evanjelickom cintoríne


DOBROVOĽNÍCKA AKTIVITA V AREÁLI PRI HISTORICKOM EV. CINTORÍNE NA ŽRIEDLOVEJ ULICI V KOŠICIACH.

Aktivita sa uskutoční dňa 31. 03. 2023 (piatok) v čase od 12.00 hod. do cca 14.00 hod.

Stretneme sa o 11.30 hod. na historickom ev. cintoríne pri pohrebnej kaplnke rodiny Pohle – Roth.

Tešíme sa na všetkých, ktorí radi priložia ruku k dielu a pomôžu tak spolu s nami opäť  trochu skvalitniť životné prostredie v našom meste.

Práce budú spočívať v čistení lokality od odpadu, náradie ako hrable, rukavice či igelitové vrecia zabezpečíme.

Ak vás naše pozvanie oslovilo, sme veľmi radi, stačí sa už len prihlásiť na e-mailovej adrese: miroslav.sambor@kosice.sk.

Kontaktná osoba: Miroslav Sambor, referent pre dobrovoľnícku činnosť mesta Košice, t. č.: 0918 937 370.

kamagra jelcialis