HAVARIJNÁ SITUÁCIA! NA HRADBOVEJ VZNIKOL DOSLOVA KRÁTER, POD AUDINOU SA PREPADLA ZEM


Operatívnu poradu dnes zvolal starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik, aby spoločne so zástupcami referátu dopravy mesta, náčelníkom Metskej polície a odborníkmi z SPP našli riešenie, ako odstrániť prepadnutú dlažbu s obrovským kráterom na parkovisku pozdĺž cesty na Hradbovej ulici.

Operatívnu poradu dnes zvolal starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik, aby spoločne so zástupcami referátu dopravy mesta, náčelníkom Metskej polície a odborníkmi z SPP našli riešenie, ako odstrániť prepadnutú dlažbu s obrovským kráterom na parkovisku pozdĺž cesty na Hradbovej ulici.

K prepadu dlažby došlo včera a v kráteri uviazlo Audi A6, našťastie sa nikomu nič nestalo a nedošlo ani k materiálnym škodám. V jaskyni, ktorá sa objavila pod parkoviskom, vedie plynová rúra, takže sú namieste obavy, či sa nemôžu aj ďalšie časti parkoviska, pokryté zámkovou dlažbou prepadnúť a či nehrozí poškodenie potrubia a výbuch!

Starostu zaujímalo, ako sa k havarijnému stavu stavajú plynári, ktorí ho ubezpečili, že svoje rozvody si monitorujú a sú pripravení ich okamžite po odkrytí a odvezení nestabilného povrchu obaliť geologickou hmotou a zamedziť tak pretrhnutiu alebo úniku plynu.

So zástupcom oddelenia dopravy magistrátu sa dohodlo, že havarijný stav na Hradbovej ulici sa dostane na rokovanie krízového štábu, kde sa rozhodne, čo ďalej. Mestská polícia kráter ohradila a na parkovisku je zákaz parkovania. O ďalšom postupe sa rozhodne v nasledujúcich dňoch, odborníci sa len domnievajú, čo mohlo prepadnutie vozovky spôsobiť. Hovorí sa aj o únikoch vody, ktorá podmyla parkovisko a postupne vytvorila jaskyňu. Starosta chce správu aj od zástupcov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice.

K rozsiahlej rekonštrukcii plynových rozvodov došlo v tejto časti v roku 2002 a vtedy boli rúry ešte v zemi, kým dnes to vyzerá, akoby viedli podzemnými katakombami a zem pod parkoviskom bola dutá.

V tejto chvíli je šťastím v nešťastí, že je trh na Dominikánskom námestí uzavretý a Hradbová ulica nie je vyťažená ako v minulosti. Nerovnosti a možný prepad povrchu so zámkovou dlažbou sa totiž ukazujú aj na ďalších miestach v páse, kde do osemdesiatych rokov minulého storočia stáli domčeky remeselníkov, pristavaných k pôvodnému hradbovému múru potom, čo v 19 storočí definitívne stratil svoju obrannú funkciu.

V 80.-tych rokoch minulého storočia boli tieto domy asanované, časť hradbového múra zrekonštruovaná, časť zrovnaná pod úroveň komunikácie a zasypaná štrkom.

K stiahnutiu