Harmonogram zberu veľkoobjemného odpadu


Informácia pre občanov

Harmonogram zberu veľkoobjemného odpadu na území mestskej časti Košice-Staré Mesto pre mesiac december 2014

 

15.12.2014, PONDELOK

Slovenskej jedn.36-48 -Tyršovo nábr.-Jakobyho – Alvinczyho – Haviarska – Lomená – Masarykova – Bencúrova –

Jesenského – Svätoplukova; Chalúpkova- Komenského 13-39 -Slov.jedn. 1-15,2-6 – Czambelova-Bocatiova-

Garbiarska; Štítová – Tatranská – Branisková – _sl.armády 6-16 – Kuzmányho 1-33 -L.Novom.-Kpt.Nálepku;

Magurská – Belanská -Muránska – Karpatská – Dargovská;

 

16.12.2014, UTOROK

centrum Staré Mesto – hranice oblasti ulice: Hviezdoslavova -Moyzesova – Štúrova – Štefánikova; Bajzova; Vojenská –

Škultétyho – Kuzmányho 35-55 -Floriánska; Čsl.Armády 1-35 -Pajorova – Letná 16-38 – Zimná – Jarná –
Jesenná; Jilemnického -Komenského 6-38- Park Angelinum-Letná 2-14