Harmonogram zberu veľkoobjemného odpadu


Informácia pre občanov

Harmonogram zberu veľkoobjemného odpadu na území mestskej časti Košice-Staré Mesto pre mesiac december 2014

 

15.12.2014, PONDELOK

Slovenskej jedn.36-48 -Tyršovo nábr.-Jakobyho - Alvinczyho - Haviarska - Lomená - Masarykova - Bencúrova -

Jesenského - Svätoplukova; Chalúpkova- Komenského 13-39 -Slov.jedn. 1-15,2-6 - Czambelova-Bocatiova-

Garbiarska; Štítová - Tatranská - Branisková - _sl.armády 6-16 - Kuzmányho 1-33 -L.Novom.-Kpt.Nálepku;

Magurská - Belanská -Muránska - Karpatská - Dargovská;

 

16.12.2014, UTOROK

centrum Staré Mesto - hranice oblasti ulice: Hviezdoslavova -Moyzesova - Štúrova - Štefánikova; Bajzova; Vojenská -

Škultétyho - Kuzmányho 35-55 -Floriánska; Čsl.Armády 1-35 -Pajorova - Letná 16-38 - Zimná - Jarná -
Jesenná; Jilemnického -Komenského 6-38- Park Angelinum-Letná 2-14