Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnérov na území mestskej časti.


Rozmiestnenie VK na území MČ Košice-Staré Mesto v období od 26.02.2019 do 02.07.2019. Pre obdobie od 23.07.2019 do 19.11.2019 upresníme rozmiestnenie kontajnerov do 30.06.2019 tak, aby sme mohli prípadne upraviť rozmiestnenie VKK podľa pripomienok, resp. požiadaviek občanov, ktoré vznesú do 20.06. 2019.

Upratovanie od 26.02.2019 do 02.07.2019

Upratovanie od 26.02.2019 do 02.07.2019

K stiahnutiu