Halász – Hradil a Csordák v Rotunde a Staré Mesto vo fotografiách


Dvojvýstavu s názvom „Rotácie šepotu múz. Súčasné a historické Staré Mesto Košice na fotografiách“ si môžu návštevníci pozrieť už od utorka 30. apríla.

Diela a panely vo výstavných priestoroch na hornom poschodí priblížia, ako sa z objektu vojenského využitia – z Rotundy – stalo v roku 1909 stredisko umeleckých ateliérov a ako sa v budove s kruhovým pôdorysom dokázalo presadiť známe heslo „múzy pracujú v tichosti“. Podstatou výstavy je predstavenie osobností, ktoré stáli za zrodom tzv. Domu umelcov a tak v rámci nej môžete obdivovať diela Elemíra Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka. Predstavená je aj pokračujúca línia umeleckých aktivít spájajúcich sa na tomto mieste „zasvätenom umeniu“, ktorá trvá dodnes.

Autorkou projektu je Mgr. Zuzana Tegdová.

„Zaujímavá stavba tvaru rotundy na Zbrojničnej ulici v Košiciach bola postavená približne po roku 1400, kedy vznikla mestská zbrojnica. Oproti nej sa zriadil suchý mlyn, ktorý slúžil na výrobu pušného prachu drveného konskou silou. Neskôr – v priebehu 19. storočia – slúžila budova ako sklad vojenských uniforiem a začala chátrať. Iniciatívou umelcov Elemíra Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka sa v máji roku 1908 podarilo presadiť, aby sa v objekte zriadili ateliéry, ktoré by umelci mohli využívať nielen pre svoju tvorbu, ale organizovali by sa tam aj výstavy a vzdelávali by sa tam mladí umelci. Obaja maliari mali v budove vyhradené samostatné miestnosti, v ktorých tvorili do konca života.“ Ako uviedla, Csordák vyučoval maľovanie krajiniek a žánrových obrazov a Halász-Hradil predovšetkým portrétovanie.

Aktuálna výstava ponúka vyše tri desiatky diel dvojice umelcov a ich žiakov ako napríklad Jozefa Fabiniho či Ernesta Zmetáka.

V átriu múzea nájdu návštevníci výstavu veľkoplošných fotografií od Alexandra a Stanislava Jirouška. Prezentujú mestskú časť Košice – Staré Mesto ako historickú mestskú pamiatkovú zónu s presahom do súčasnosti. Výstava prezentuje centrálnu časť Košíc – Staré mesto, ktorého administratívnou súčasťou je aj historické centrum mesta vyhlásené v roku 1982 za mestskú pamiatkovú rezerváciu, ktorá zahŕňa takmer 500 chránených kultúrnych pamiatok.

„Prechádzka ulicami historického centra pripomína nielen bohatú a slávnu minulosť mesta, ale je zároveň prehliadkou architekPozvánka – Rotácie šepotu múz a Súčasné a historické Staré Mesto Košice na fotografiách tonických slohov a štýlov uplynulých ôsmich storočí. Centrum metropoly východného Slovenska môžeme právom označiť ako živú učebnicu architektúry. Na relatívne malom priestore historického jadra s rozlohou 5,6 ha tu v symbióze nájdeme pamiatky počnúc od vznešeného gotického slohu sakrálnych stavieb, cez renesanciu meštianskych domov, baroko kláštorných komplexov a mestských palácov, obdobie pompézneho klasicizmu, romantických historizujúcich štýlov, dekoratívnej secesie až po funkcionalistické 20. storočie, ktoré vytvárajú pozoruhodný urbanistický celok so svojou neopakovateľnou atmosférou žijúceho a pulzujúceho mesta,“ konštatuje autorka výstavy Mgr. Milena Gašajová.

Dvojvýstava je podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice. Potrvá do konca augusta.

K stiahnutiu