GRATULOVALI SME JUBILANTOM


    

Všetkým oslávencom, ktorí slávia narodeniny – sedemdesiat, osemdesiat alebo deväťdesiat v novembri a decembri 2019  dnes starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik slávnostne zablahoželal a poprial im veľa zdravia, duševnej pohody, lásky, porozumenia a pocitu užitočnosti. Medzi oslávencami boli aj stále čiperné takmer storočné Staromešťanky, najstaršia jubilantka sa v zdraví dožila 97 rokov. O roztomilý kultúrny program sa postarali zlaté deťúrence z MŠ Park Angelinum.