Geografická poloha


Z celkovej rozlohy Košíc (24 229 ha) zaberá mestská časť Staré Mesto 433, 8 ha. Z toho až dve tretiny tvorí historické jadro mesta. Jedna tretinu tvorí priemyselná oblasť. Obytnú časť tvorí územie Letná – ulice od Hviezdoslavovej až po Letnú o rozlohe 69,3 ha a Hušťáky t.j. Kuzmányho sídlisko o rozlohe 71,3 ha.

Mestská časť Košice – Staré Mesto patrí podľa územno-správneho usporiadania SR do okresu Košice I.  

kamagra jelcialis