Galaprogram 23. ročníka súťaže Slovo bez hraníc 2019


Maratón recitácií v poézií a próze v slovenskom, ale aj rodnom jazyku vyvrcholil vo štvrtok Galaprogramom. Ocenili sme najlepších z tohto ročníka, ktorého nová história sa začína novým marcovým termínom súťaže. Rozdali sme tridsaťtri hodnotných cien, krásnymi cenami potešilo aj Bábkové divadlo Košice. Ceny odovzdával zástupca starostu pán Andrej Ďurica za asistencie člena kultúrnej komisie, poslanca Mgr. Martina Konečného PhD.

Na začiatku sa s recitáciou predstavil predseda poroty a zároveň predseda Komisie kultúry, športu a školstva pán Mgr. art. Peter Havasi. V programe vystúpili malí, ale aj veľkí recitátori, ktorí obsadili prvé miesta vo svojich kategóriách. Na záver nechýbala ani spoločná fotografia.

K stiahnutiu