DOD sa vydaril, úrad navštívilo takmer 300 žiakov


10. mája sme na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Staré Mesto zorganizovali Deň otvorených dverí. Pozvanými návštevníkmi boli predovšetkým žiaci základných a stredných škôl v Košiciach.

Už od rána to na jednotlivých oddeleniach poriadne vrelo. Všetci sa pripravovali na nával zvedavých žiakov. Od deviatej hodiny prichádzali skupinky žiakov z jednotlivých škôl. Zúčastnili sa ZŠ L. Novomestského 2, ZŠ Masarykova, ZŠ Družicová, ZŠ Postupimská, ZŠ Krosnianska, SŠ Vojenská, SOŠ Automobilová a SOŠ Železničná. Spolu si miestny úrad poprezeralo takmer 300 návštevníkov.
Jednotlivé skupiny mali v rámci prehliadky naplánovaných hneď niekoľko stanovíšť. Po privítaní vo vestibule úradu a oboznámení sa so stručnou históriou tejto historickej budovy sa presunuli na prehliadku kancelárie starostu. Tu mali možnosť vidieť jeho pracovisko, insígnie a niektorí dokonca vyskúšali aj talár. Zo starostovho pracoviska nasledovala prehliadka starých predmetov, ktoré sa viažu k histórii budovy úradu - staré hodiny z roku 1932 a 1992, perforovací stroj a predchodca dnešných kopírovacích strojov tzv. ručný cyklostylovací stroj.
Hlavným cieľom podujatia bolo príťažlivým spôsobom žiakom priblížiť chod úradu i jednotlivých oddelení. Žiaci si niektoré z povinností zamestnancov a poslancov dokonca vyskúšali na vlastnej koži. Jednou z nich bolo simulované zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Zo žiakov sa na chvíľu stali poslanci, ktorí sa hlasovaním vyjadrovali k rôznym témam. No pri niektorých otázkach sa aj praví poslanci určite zapotili. Decká majú vo všetkom jasno a ako dôkaz ponúkame aj niekoľko konkrétnych návrhov a pripomienok:

zabezpečovať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách
zabezpečovať kosenie trávy na verejných priestranstvách v mestskej časti
zabezpečiť viac smetných nádob v meste
aby bola čistota v dopravných prostriedkoch
stavať športoviská a športové haly
v zime stavať nové klziská
rozšíriť počet kúpalísk
aby zlacnelo parkovné v meste
aby poslanci v radách škôl boli nápomocní pri riešení problémov škôl
odstrániť grafity z vlakov a iných dopravných prostriedkov

Po poslaneckej skúsenosti ich čakal ešte jeden simulovaný obrad - a to sobáš. Mladí snúbenci a svedkovia boli navrhnutí z každej skupiny, ostatní sa zhostili úlohy svadobných hostí a sobáš sa začal zo všetkým, čo k tomu patrí. Hudba, výmena prstienkov i prvý manželský bozk. A takto sladko spečatili svoju návštevu na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Staré Mesto.
Všetkým učiteľom, učiteľkám, no hlavne perfektným deckám ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

kamagra jelcialis