Dnes uplynie 30 rokov, čo nás opustil „Béla báči“


Veríme, že umelec, ktorý celý svoj majetok daroval Košičanom, by bol s činnosťou „svojho“ Múzea Vojtecha Löfflera spokojný a že by ho potešilo množstvo výstav i tvorivých aktivít organizovaných pod jeho menom.

Majster Löffler so svojou manželkou Klárou po sebe zanechali vyše 2000 exponátov jedinečnej zbierky. Pozostáva z kolekcie ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie.

 Okrem časti svojej tvorby majster daroval aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov, ktorá prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 

Žena v rôznych podobách

Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov.

Umelcov pohostinný dom na Kmeťovej ulici bol často svedkom vášnivých diskusií o umení, svedkom snovania umeleckých plánov mladých umelcov, ktorí v osobe Vojtecha Löfflera nachádzali predovšetkým priateľa ochotného pomôcť.

Sochár Vojtech Löffler patrí ku Košičanom, ktorí pre svoje mesto urobili veľmi veľa. A to predovšetkým svojou tvorbou, ale aj tým, že celý svoj hnuteľný aj nehnuteľný majetok daroval Košičanom, čím chcel podporiť kultúru a umenie,“ skonštatovala riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera Milena Gašajová.

kamagra jelcialis