Denné centrum seniorov


Denné centrum seniorov

Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055-6827 190

 

Otváracie hodiny

platné od 1. 12.  2022

PONDELOK                  14.00 hod. - 17.00 hod.

UTOROK                       14.00 hod. - 17.00 hod.

STREDA                        14.00 hod. - 17.00 hod.

ŠTVRTOK                     14.00 hod. - 17.00 hod.

Vstup majú povolený len zdravé osoby bez príznakov ochorenia s platným členským preukazom.

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 400 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Jeho prvoradou úlohou je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Predsedníčka: Mária Riesová

Podpredsedníčka: Katarína Čižmáriková

Hospodárka: Ľudmila Fabiánová

Členovia:

Klára Andrássyová - kultúra, turistika

Bohuslav Kušnier - spoločenské aktivity

Matúš Pončák - šport

Mária Suchá - zapisovateľka, účtovníčka

Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Prihlášku do Denného centra seniorov si môžete stiahnuť tu: REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .docx - 38.69 kB/ REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .pdf - 123.21 kB/

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v Kancelárií prvého kontaktu
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

 

 


Denné centrum - aktuality

STAROMEŠŤANIA, POMŌŽME SPOLOČNE ĽUĎOM V NÚDZI! POZOR! ZMENA DÁTUMU! PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE SA CHARITY BUS PRESÚVA NA ŠTVRTOK 22. DECEMBRA OD 14. DO 16. HOD BUDE CHARITY BUS NA STROJÁRENSKEJ PRED OC FRESH ČAKAŤ NA VAŠU POMOC PRE NÚDZNYCH ĽUDÍ Ďakujeme, že prinesiete trvanlivé potraviny, hygienické potreby alebo drogériu a odovzdáte ju do autobusu pomoci […]
09. decembra 2022

STAROMEŠŤANIA, POMŌŽME SPOLOČNE ĽUĎOM V NÚDZI! POZOR! ZMENA DÁTUMU! PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE SA CHARITY BUS PRESÚVA NA ŠTVRTOK 22. DECEMBRA OD 14. DO 16. HOD BUDE CHARITY BUS NA STROJÁRENSKEJ PRED OC FRESH ČAKAŤ NA VAŠU POMOC PRE NÚDZNYCH ĽUDÍ Ďakujeme, že prinesiete trvanlivé potraviny, hygienické potreby alebo drogériu a odovzdáte ju do autobusu pomoci […]

viac
Končí sa predĺžené (pre pandémiu) funkčné obdobie samosprávy Denného centra seniorov MČ Staré Mesto, preto sa v zmysle Štatútu DCS musí voliť nový predseda i  samospráva. Riadnych členov Denného centra seniorov pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá je zvolaná za týmto účelom na 8. decembra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. v radničnej sále. Program: Otvorenie Voľba mandátovej, volebnej […]
07. decembra 2022

Končí sa predĺžené (pre pandémiu) funkčné obdobie samosprávy Denného centra seniorov MČ Staré Mesto, preto sa v zmysle Štatútu DCS musí voliť nový predseda i  samospráva. Riadnych členov Denného centra seniorov pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá je zvolaná za týmto účelom na 8. decembra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. v radničnej sále. Program: Otvorenie Voľba mandátovej, volebnej […]

viac
        Stretnutie s bývalým prezidentom a primátorom Rudolfom Schusterom, pre ktorého je košické Staré Mesto stále „srdcovkou“ je vždy zaujímavé, naplnené mnohými inšpiráciami, spomienkami i odvážnymi plánmi. „Veľmi sa tešíme, pán prezident, že ste si našli čas a poctili nás svojou návštevou. Vaše zásluhy o rozvoj najkrajšej mestskej časti Košíc – Starého […]
06. decembra 2022

        Stretnutie s bývalým prezidentom a primátorom Rudolfom Schusterom, pre ktorého je košické Staré Mesto stále „srdcovkou“ je vždy zaujímavé, naplnené mnohými inšpiráciami, spomienkami i odvážnymi plánmi. „Veľmi sa tešíme, pán prezident, že ste si našli čas a poctili nás svojou návštevou. Vaše zásluhy o rozvoj najkrajšej mestskej časti Košíc – Starého […]

viac
V nádhernej staromestskej sobášnej sieni sa zišli jubilanti, ktorí oslavujú okrúhle narodeniny, aby sme im poďakovali za ich prácu a popriali ešte veľa zdravia, entuziazmu a veľa radosti v živote. „Vážime si vaše šediny, vašu celoživotnú prácu a neoceniteľné skúsenosti, ktoré sa nedajú kúpiť. Chceme, aby ste vedeli, že sme za vaše názory, postrehy i […]
01. decembra 2022

V nádhernej staromestskej sobášnej sieni sa zišli jubilanti, ktorí oslavujú okrúhle narodeniny, aby sme im poďakovali za ich prácu a popriali ešte veľa zdravia, entuziazmu a veľa radosti v živote. „Vážime si vaše šediny, vašu celoživotnú prácu a neoceniteľné skúsenosti, ktoré sa nedajú kúpiť. Chceme, aby ste vedeli, že sme za vaše názory, postrehy i […]

viac
Podľa slovenských tradícií je Katarínska zábava  poslednou veselicou pred adventom. Preto sa teší veľkej obľube. Aj v našom Dennom centre seniorov je o ňu veľký záujem, ako svedčia priložené zábery. Radničná sála bola zaplnená do posledného miesta a seniori sa zabávali pri piesňach v podaní speváckych súborov Malina, Dubina a Katkaband. Zatlieskali aj tanečniciam zo […]
01. decembra 2022

Podľa slovenských tradícií je Katarínska zábava  poslednou veselicou pred adventom. Preto sa teší veľkej obľube. Aj v našom Dennom centre seniorov je o ňu veľký záujem, ako svedčia priložené zábery. Radničná sála bola zaplnená do posledného miesta a seniori sa zabávali pri piesňach v podaní speváckych súborov Malina, Dubina a Katkaband. Zatlieskali aj tanečniciam zo […]

viac
Slávnostný sľub starostu zložil opätovne zvolený starosta Igor Petrovčik, ktorý mandát obhájil presvedčivo s vysokým náskokom nad konkurentmi. Získal takmer 60 percent hlasov. “ Ďakujem všetkým Staromešťanom za prejavenú dôveru a silný mandát, ktorý ma zaväzuje nesklamať a urobiť všetko preto, aby sme v spolupráci s poslancami dosiahli výsledky k spokojnosti občanov,“ povedal v prejave […]
23. novembra 2022

Slávnostný sľub starostu zložil opätovne zvolený starosta Igor Petrovčik, ktorý mandát obhájil presvedčivo s vysokým náskokom nad konkurentmi. Získal takmer 60 percent hlasov. “ Ďakujem všetkým Staromešťanom za prejavenú dôveru a silný mandát, ktorý ma zaväzuje nesklamať a urobiť všetko preto, aby sme v spolupráci s poslancami dosiahli výsledky k spokojnosti občanov,“ povedal v prejave […]

viac
UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so […]
16. novembra 2022

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so […]

viac
Staromestské Divadlo Milénium uvedie 16. novembra 2022 v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 o 18. hod reprízu divadelnej hry Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa bravúrne zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje ľudské vlastnosti (prevažne záporné), demonštrované na postavách […]
11. novembra 2022

Staromestské Divadlo Milénium uvedie 16. novembra 2022 v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 o 18. hod reprízu divadelnej hry Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa bravúrne zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje ľudské vlastnosti (prevažne záporné), demonštrované na postavách […]

viac
Už jubilejný 10. ročník Dňa bez dlhov sa uskutočnuje na Slovensku počas celého novembra. Dlžníci, ktorí majú problémy so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu počas celého mesiaca využiť bezplatnú telefónnu linku 0800 223 322 alebo sa pýtať prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk. Záujemcovia môžu zároveň požiadať odborných poradcov o bezplatný výpis z Centrálneho registra exekúcií, aby sa […]
03. novembra 2022

Už jubilejný 10. ročník Dňa bez dlhov sa uskutočnuje na Slovensku počas celého novembra. Dlžníci, ktorí majú problémy so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu počas celého mesiaca využiť bezplatnú telefónnu linku 0800 223 322 alebo sa pýtať prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk. Záujemcovia môžu zároveň požiadať odborných poradcov o bezplatný výpis z Centrálneho registra exekúcií, aby sa […]

viac
     Dnes v noci (30. októbra 2022) nás čaká zmena na zimný čas, o 3:00 hod si nastavíme hodiny o hodinu späť – na 2:00 hod. Na staromestskej radnici sme už pripravení! Náš odvážny kolega Zoli Lipták, ktorý sa výšok nebojí, všetko skontroloval a pripravil za asistencie starostu Igora Petrovčika, aby v nedeľu Staromešťania […]
30. októbra 2022

     Dnes v noci (30. októbra 2022) nás čaká zmena na zimný čas, o 3:00 hod si nastavíme hodiny o hodinu späť – na 2:00 hod. Na staromestskej radnici sme už pripravení! Náš odvážny kolega Zoli Lipták, ktorý sa výšok nebojí, všetko skontroloval a pripravil za asistencie starostu Igora Petrovčika, aby v nedeľu Staromešťania […]

viac
  Štvrtkový podvečer v Sobášnej sieni staromestskej radnice bol doslova nabitý pozitívnou energiou, vzácnymi ľuďmi, dobrou náladou a usmiatymi ľuďmi. Odovzdávali sme ocenenia Staromešťanom, ktorí svojou prácou, umom, športovými, verejnoprospešnými, či umeleckými výkonmi, žnú úspechy doma i vo svete a právom si zaslúžia veľké ĎAKUJEME! Cenu miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto za rok […]
28. októbra 2022

  Štvrtkový podvečer v Sobášnej sieni staromestskej radnice bol doslova nabitý pozitívnou energiou, vzácnymi ľuďmi, dobrou náladou a usmiatymi ľuďmi. Odovzdávali sme ocenenia Staromešťanom, ktorí svojou prácou, umom, športovými, verejnoprospešnými, či umeleckými výkonmi, žnú úspechy doma i vo svete a právom si zaslúžia veľké ĎAKUJEME! Cenu miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto za rok […]

viac
V sobotu, 30. októbra uplynie 44 rokov od nešťastia, ktoré navždy poznačilo osudy mnohých košických rodín. Pri nehode električky zahynulo 9 ľudí, ďalší ostali zmrzačení na celý život. Starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik si uctil obete tragédie zapálením symbolickej sviece a kyticou na mieste pamätníka, ktorý stojí presne tam, kde sa vykoľajená […]
27. októbra 2022

V sobotu, 30. októbra uplynie 44 rokov od nešťastia, ktoré navždy poznačilo osudy mnohých košických rodín. Pri nehode električky zahynulo 9 ľudí, ďalší ostali zmrzačení na celý život. Starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik si uctil obete tragédie zapálením symbolickej sviece a kyticou na mieste pamätníka, ktorý stojí presne tam, kde sa vykoľajená […]

viac
Dominikánske námestie v samom srdci mesta v kulisách najstaršieho kostola v Košiciach sa mení nielen na kultúrno – spoločenský ostrov, ale i na estetické predajné trhovisko, aké si pamiatková zóna zaslúži. “ K novým béžovým markízam proti slnku i dažďu postupne pribudnú takéto nádherné a pritom funkčné stoly, ktoré postupne nahradia staré hrdzavé plecháče,“ teší […]
26. októbra 2022

Dominikánske námestie v samom srdci mesta v kulisách najstaršieho kostola v Košiciach sa mení nielen na kultúrno – spoločenský ostrov, ale i na estetické predajné trhovisko, aké si pamiatková zóna zaslúži. “ K novým béžovým markízam proti slnku i dažďu postupne pribudnú takéto nádherné a pritom funkčné stoly, ktoré postupne nahradia staré hrdzavé plecháče,“ teší […]

viac
Divadelná klasika bratov Čapkovcov v naštudovaní staromestského divadla Milénium v réžii Gejza Tótha zaplnila Radničnú sálu do posledného miestečka. Nadčasová komédiálna dráma, popisujúca ľudské vlastnosti na postavách z ríše hmyzu rozosmiala i nútila zamyslieť sa…… “ Obrovský potlesk pre celý realizačný tím od hercov po zvukárov je jasným dôkazom, že podporovať kultúru aj na úrovni […]
21. októbra 2022

Divadelná klasika bratov Čapkovcov v naštudovaní staromestského divadla Milénium v réžii Gejza Tótha zaplnila Radničnú sálu do posledného miestečka. Nadčasová komédiálna dráma, popisujúca ľudské vlastnosti na postavách z ríše hmyzu rozosmiala i nútila zamyslieť sa…… “ Obrovský potlesk pre celý realizačný tím od hercov po zvukárov je jasným dôkazom, že podporovať kultúru aj na úrovni […]

viac
Staromestské Divadlo Milénium uvedie zajtra v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 o 18. hod premiéru divadelnej hry Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa bravúrne zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje ľudské vlastnosti (prevažne záporné), demonštrované na postavách z ríše […]
19. októbra 2022

Staromestské Divadlo Milénium uvedie zajtra v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 o 18. hod premiéru divadelnej hry Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa bravúrne zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje ľudské vlastnosti (prevažne záporné), demonštrované na postavách z ríše […]

viac
kamagra jelcialis