Denné centrum seniorov


Denné centrum seniorov

Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055-6827 190

 

Otváracie hodiny

platné od 1. 12.  2022

PONDELOK                  14.00 hod. - 17.00 hod.

UTOROK                       14.00 hod. - 17.00 hod.

STREDA                        14.00 hod. - 17.00 hod.

ŠTVRTOK                     14.00 hod. - 17.00 hod.

Vstup majú povolený len zdravé osoby bez príznakov ochorenia s platným členským preukazom.

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 400 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Jeho prvoradou úlohou je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Predsedníčka: Mária Riesová

Podpredsedníčka: Katarína Čižmáriková

Hospodárka: Ľudmila Fabiánová

Členovia:

Klára Andrássyová - kultúra, turistika

Bohuslav Kušnier - spoločenské aktivity

Matúš Pončák - šport

Mária Suchá - zapisovateľka, účtovníčka

Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Prihlášku do Denného centra seniorov si môžete stiahnuť tu: REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .docx - 38.69 kB/ REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .pdf - 123.21 kB/

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v Kancelárií prvého kontaktu
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

 

 


Denné centrum - aktuality

Starostu MČ Košice – Staré Mesto Igora Petrovčika a jeho zástupcu Vladimíra Eperješiho počas pracovnej cesty na Ukrajine prijal predseda Ľvovskej oblasti Maxim Kositzky, ktorý poďakoval za rýchlu a účinnú pomoc utečencom. Vyzdvihol, že pri pomoci bola a vždy bude najdôležitejšia rýchlosť, v čom bola MČ Košice – Staré Mesto lídrom a svojim humanitárnym projektom […]
16. februára 2023

Starostu MČ Košice – Staré Mesto Igora Petrovčika a jeho zástupcu Vladimíra Eperješiho počas pracovnej cesty na Ukrajine prijal predseda Ľvovskej oblasti Maxim Kositzky, ktorý poďakoval za rýchlu a účinnú pomoc utečencom. Vyzdvihol, že pri pomoci bola a vždy bude najdôležitejšia rýchlosť, v čom bola MČ Košice – Staré Mesto lídrom a svojim humanitárnym projektom […]

viac
Vážení seniori, ak máte trvalý pobyt v MČ Košice – Staré Mesto, výška vášho dôchodku nepresahuje 500 eur a máte záujem o stravovanie s príspevkom od mestskej časti, postup je takýto: – vyberte si jedno zo stravovacích zariadení, kde sa budete stravovať minimálne 3 mesiace 1. GERA, Báčikova 18 2. JEDÁLEŇ LESY, Moyzesova 18 3. […]
14. februára 2023

Vážení seniori, ak máte trvalý pobyt v MČ Košice – Staré Mesto, výška vášho dôchodku nepresahuje 500 eur a máte záujem o stravovanie s príspevkom od mestskej časti, postup je takýto: – vyberte si jedno zo stravovacích zariadení, kde sa budete stravovať minimálne 3 mesiace 1. GERA, Báčikova 18 2. JEDÁLEŇ LESY, Moyzesova 18 3. […]

viac
Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 22. februára 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]
14. februára 2023

Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 22. februára 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]

viac
Bežné spoje autobusov a električiek nebudú premávať! Štrajk oboch Výborov Základných odborových organizácií DPMK je reakciou na úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté koncom roka 2022 na základe požiadavky mesta Košice. Zajtra – utorok 14. februára bude vypravená iba linka „H“, ktorá bude zabezpečovať dopravu cestujúcich do dvoch košických nemocníc a to do novej nemocnice na […]
13. februára 2023

Bežné spoje autobusov a električiek nebudú premávať! Štrajk oboch Výborov Základných odborových organizácií DPMK je reakciou na úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté koncom roka 2022 na základe požiadavky mesta Košice. Zajtra – utorok 14. februára bude vypravená iba linka „H“, ktorá bude zabezpečovať dopravu cestujúcich do dvoch košických nemocníc a to do novej nemocnice na […]

viac
O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Súťaž očarila aj škôlkárov a školákov zo 70 materských, základných a stredných škôl. „670 prihlásených výtvarných diel je ohromujúci počet, ktorý potvrdzuje, že takáto súťaž Košiciam veľmi chýbala a nás teší, že práve Staré Mesto […]
10. februára 2023

O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Súťaž očarila aj škôlkárov a školákov zo 70 materských, základných a stredných škôl. „670 prihlásených výtvarných diel je ohromujúci počet, ktorý potvrdzuje, že takáto súťaž Košiciam veľmi chýbala a nás teší, že práve Staré Mesto […]

viac
Výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov východoslovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia, ktorý väčšinu života prežil v Košiciach, je úžasnou príležitosťou zaspomínať si na veľkého majstra kresliara. Pre Júliusa Hegyesyho bola charakteristická disciplína a hravosť v jednom, jeho obrazy vibrujú ľahkosťou radosti a tvorivej slobody. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. februára 2023 o 17. hodine. […]
07. februára 2023

Výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov východoslovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia, ktorý väčšinu života prežil v Košiciach, je úžasnou príležitosťou zaspomínať si na veľkého majstra kresliara. Pre Júliusa Hegyesyho bola charakteristická disciplína a hravosť v jednom, jeho obrazy vibrujú ľahkosťou radosti a tvorivej slobody. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. februára 2023 o 17. hodine. […]

viac
Na svoje si prišli aj členovia denného centra, ktorí si radi zahrajú niektorú z kartových hier. Tentoraz mastili mariáš. Najlepšie šla karta Štefanovi Kurejovi, potom Jozefovi Schmidtbauerovi a Ladislavovi Lukáčovi.
06. februára 2023

Na svoje si prišli aj členovia denného centra, ktorí si radi zahrajú niektorú z kartových hier. Tentoraz mastili mariáš. Najlepšie šla karta Štefanovi Kurejovi, potom Jozefovi Schmidtbauerovi a Ladislavovi Lukáčovi.

viac
Ako ste už boli mnohí informovaní, do 31. januára 2023 si môžete vybrať jedného zo zmluvných stravovacích zariadení, kde chcete chodiť na obed. Zmluvu s MČ Košice – Staré Mesto podpísali tri jedálne a to GERA na Bačíkovej ulici, JEDÁLEŇ LESY na Moyzesovej ulici a JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ. Príspevky na stravovanie dôchodcov podľa výšku dôchodkov od […]
24. januára 2023

Ako ste už boli mnohí informovaní, do 31. januára 2023 si môžete vybrať jedného zo zmluvných stravovacích zariadení, kde chcete chodiť na obed. Zmluvu s MČ Košice – Staré Mesto podpísali tri jedálne a to GERA na Bačíkovej ulici, JEDÁLEŇ LESY na Moyzesovej ulici a JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ. Príspevky na stravovanie dôchodcov podľa výšku dôchodkov od […]

viac
Milí rodičia, narodilo sa vám v roku 2022 alebo už v novom roku 2023 dieťatko, nový Staromešťanko a nestihli ste sa nám nahlásiť? S radosťou by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre rodičov a ich detičky z našej mestskej časti Košice–Staré Mesto. Ak máte záujem stať sa súčasťou […]
23. januára 2023

Milí rodičia, narodilo sa vám v roku 2022 alebo už v novom roku 2023 dieťatko, nový Staromešťanko a nestihli ste sa nám nahlásiť? S radosťou by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre rodičov a ich detičky z našej mestskej časti Košice–Staré Mesto. Ak máte záujem stať sa súčasťou […]

viac
Položením venca k Pamätníku neznámeho vojaka na Námestí Osloboditeľov si starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik a zástupca starostu Vladimír Eperješi pripomenuli 78. výročie oslobodenia Košíc. Písal sa 19. január 1945, keď do metropoly východu ako prvého väčšieho mesta v bývalom Československu vstúpili „červenoarmejci“ – vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod vedením […]
20. januára 2023

Položením venca k Pamätníku neznámeho vojaka na Námestí Osloboditeľov si starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik a zástupca starostu Vladimír Eperješi pripomenuli 78. výročie oslobodenia Košíc. Písal sa 19. január 1945, keď do metropoly východu ako prvého väčšieho mesta v bývalom Československu vstúpili „červenoarmejci“ – vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod vedením […]

viac
Ak máte záujem o stravovanie vo vybraných jedálňach aj v tomto roku, je potrebné pred kúpou lístkov predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023. K rozhodnutiu je potrebné vyplniť žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželskej dvojice, ktorá žije […]
09. januára 2023

Ak máte záujem o stravovanie vo vybraných jedálňach aj v tomto roku, je potrebné pred kúpou lístkov predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023. K rozhodnutiu je potrebné vyplniť žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželskej dvojice, ktorá žije […]

viac
  Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností svojich obyvateľov je pre Mesto Košice v plnom rozsahu platná od januára 2023. Bude si od nás, každého obyvateľa vyžadovať disciplínu a dodržiavanie pokynov! Ak sa nebudeme správať zodpovedne, celý prospešný projekt zmaríme svojou lajdáckosťou! AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V RODINNÝCH DOMOCH každej domácnosti žijúcej v rodinnom […]
29. decembra 2022

  Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností svojich obyvateľov je pre Mesto Košice v plnom rozsahu platná od januára 2023. Bude si od nás, každého obyvateľa vyžadovať disciplínu a dodržiavanie pokynov! Ak sa nebudeme správať zodpovedne, celý prospešný projekt zmaríme svojou lajdáckosťou! AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V RODINNÝCH DOMOCH každej domácnosti žijúcej v rodinnom […]

viac
Posledné dni pred nakrajšími sviatkami v roku sme ešte stihli navariť kotol voňavej kapustnice pomoci a horúci punč, ktorí pred staromestskou radnicou podávala starosta Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi, poslankyne Alena Bašistová Zvarová i Magdaléna Galdunová. Starosta Igor Petrovčik navštívil  v DSS na Garbiarskej ulici starkých, ktorí v týchto dňoch oslávili významné životné jubilea, […]
23. decembra 2022

Posledné dni pred nakrajšími sviatkami v roku sme ešte stihli navariť kotol voňavej kapustnice pomoci a horúci punč, ktorí pred staromestskou radnicou podávala starosta Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi, poslankyne Alena Bašistová Zvarová i Magdaléna Galdunová. Starosta Igor Petrovčik navštívil  v DSS na Garbiarskej ulici starkých, ktorí v týchto dňoch oslávili významné životné jubilea, […]

viac
.   Celý rok spolupracujeme, oni sú radi, že môžu byť užitoční a my, že nám pomáhajú pri zlepšovaní čistoty v Starom Meste. „Ďakujem, chlapi, je za vami kus poctivej roboty. Som rád, že spolupracujeme a chcem vám dnes veľmi pekne poďakovať, obdarovať vás a pozvať vás na dobrú kapustnicu s klobáskou,“privítal včera našich spolupracovníkov […]
22. decembra 2022

.   Celý rok spolupracujeme, oni sú radi, že môžu byť užitoční a my, že nám pomáhajú pri zlepšovaní čistoty v Starom Meste. „Ďakujem, chlapi, je za vami kus poctivej roboty. Som rád, že spolupracujeme a chcem vám dnes veľmi pekne poďakovať, obdarovať vás a pozvať vás na dobrú kapustnicu s klobáskou,“privítal včera našich spolupracovníkov […]

viac
      Nových členov samosprávy prijal 21. decembra 2022 starosta MČ Košice- Staré Mesto Igor Petrovčik a potvrdil vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie staronovú predsedníčku Máriu Riesovú. „Verím, že budete pokračovať v bohatej činnosti, za ktorú ste dostali od Rady seniorov mesta Košice titul Klub roka. Budeme vám na to naďalej vytvárať vhodné […]
22. decembra 2022

      Nových členov samosprávy prijal 21. decembra 2022 starosta MČ Košice- Staré Mesto Igor Petrovčik a potvrdil vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie staronovú predsedníčku Máriu Riesovú. „Verím, že budete pokračovať v bohatej činnosti, za ktorú ste dostali od Rady seniorov mesta Košice titul Klub roka. Budeme vám na to naďalej vytvárať vhodné […]

viac
kamagra jelcialis