Denné centrum seniorov


Denné centrum seniorov

Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055-6827 190

 

Otváracie hodiny

platné od 1. 12.  2022

PONDELOK                  14.00 hod. - 17.00 hod.

UTOROK                       14.00 hod. - 17.00 hod.

STREDA                        14.00 hod. - 17.00 hod.

ŠTVRTOK                     14.00 hod. - 17.00 hod.

Vstup majú povolený len zdravé osoby bez príznakov ochorenia s platným členským preukazom.

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 400 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Jeho prvoradou úlohou je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Predsedníčka: Mária Riesová

Podpredsedníčka: Katarína Čižmáriková

Hospodárka: Ľudmila Fabiánová

Členovia:

Klára Andrássyová - kultúra, turistika

Bohuslav Kušnier - spoločenské aktivity

Matúš Pončák - šport

Mária Suchá - zapisovateľka, účtovníčka

Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Prihlášku do Denného centra seniorov si môžete stiahnuť tu: REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .docx - 38.69 kB/ REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .pdf - 123.21 kB/

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v Kancelárií prvého kontaktu
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

 

 


Denné centrum - aktuality

Aj keď neskôr, no o to s väčšou radosťou sme sa dnes v Sobášnej sieni MČ Košice – Staré Mesto pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne poďakovali našim riaditeľkám, učiteľkám i zamestnankyniam staromestských škôlok za trpezlivú, inšpiratívnu, zanietenú prácu a osobnostný vklad do výchovy mladej generácie. Nie je to vôbec jednoduché povolanie vôbec a vyžaduje si […]
13. apríla 2023

Aj keď neskôr, no o to s väčšou radosťou sme sa dnes v Sobášnej sieni MČ Košice – Staré Mesto pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne poďakovali našim riaditeľkám, učiteľkám i zamestnankyniam staromestských škôlok za trpezlivú, inšpiratívnu, zanietenú prácu a osobnostný vklad do výchovy mladej generácie. Nie je to vôbec jednoduché povolanie vôbec a vyžaduje si […]

viac
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta až do 30. apríla 2023 celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Potrvá 5 týždňov. Riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová v rozhodnutí uviedla, že potkany a myši sa považujú za významných prenášačov rôznych prenosných ochorení u ľudí a zvierat, čo môže byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. […]
05. apríla 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta až do 30. apríla 2023 celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Potrvá 5 týždňov. Riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová v rozhodnutí uviedla, že potkany a myši sa považujú za významných prenášačov rôznych prenosných ochorení u ľudí a zvierat, čo môže byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. […]

viac
V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici si dnes v predstihu vychutnali veľkonočnú atmosféru. Ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez domova i práce, obsluhovali starostovia a poslanci. „Som rád, že sme mohli pomôcť vyčariť úsmev na tvárach ľudí, ktorí nemali veľa šťastia v živote a spríjemniť im predveľkonočné obdobie dobrým jedlom a […]
04. apríla 2023

V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici si dnes v predstihu vychutnali veľkonočnú atmosféru. Ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez domova i práce, obsluhovali starostovia a poslanci. „Som rád, že sme mohli pomôcť vyčariť úsmev na tvárach ľudí, ktorí nemali veľa šťastia v živote a spríjemniť im predveľkonočné obdobie dobrým jedlom a […]

viac
O Z N A M  Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 6. apríla 2023 bude Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto z technických príčin fungovať v obmedzenom režime v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. Ďakujeme za pochopenie  
04. apríla 2023

O Z N A M  Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 6. apríla 2023 bude Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto z technických príčin fungovať v obmedzenom režime v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. Ďakujeme za pochopenie  

viac
V radničnej sále budovy miestneho úradu bolo 21. marca veselo. Samospráva denného centra seniorov spolu so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva pripravili slávnostné posedenie k Medzinárodnému dňu žien i príchodu jari. Temperament, muzikalita, umelecký prednes v predvedení študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach dobre naladili staromestských seniorov. Budúci profesionálni hudobníci, tanečnice, speváci i herci s hravosťou typickou pre mladých ľudí […]
24. marca 2023

V radničnej sále budovy miestneho úradu bolo 21. marca veselo. Samospráva denného centra seniorov spolu so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva pripravili slávnostné posedenie k Medzinárodnému dňu žien i príchodu jari. Temperament, muzikalita, umelecký prednes v predvedení študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach dobre naladili staromestských seniorov. Budúci profesionálni hudobníci, tanečnice, speváci i herci s hravosťou typickou pre mladých ľudí […]

viac
OZNÁMENIE Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 27.marca 2023 ( pondelok) bude z technických príčin zatvorená ohlasovňa pobytu a dňa 28. marca 2023 ( utorok) bude zatvorená Kancelária prvého kontaktu. Služby osvedčovania listín a podpisov môžete využiť na Magistráte Mesta Košice na Triede SNP 48/A, Okresnom úrade na Komenského 52 alebo na ostatných miestnych úradoch mestských […]
23. marca 2023

OZNÁMENIE Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 27.marca 2023 ( pondelok) bude z technických príčin zatvorená ohlasovňa pobytu a dňa 28. marca 2023 ( utorok) bude zatvorená Kancelária prvého kontaktu. Služby osvedčovania listín a podpisov môžete využiť na Magistráte Mesta Košice na Triede SNP 48/A, Okresnom úrade na Komenského 52 alebo na ostatných miestnych úradoch mestských […]

viac
Určené sú jednotlivcom, rodinám s deťmi, dôchodcom, invalidom a zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej situácii, z ktorej sa sami nedokážu dostať. Staromešťania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, si 5. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod môžu vyzdvihnúť balíček potravinovej pomoci […]
22. marca 2023

Určené sú jednotlivcom, rodinám s deťmi, dôchodcom, invalidom a zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej situácii, z ktorej sa sami nedokážu dostať. Staromešťania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, si 5. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod môžu vyzdvihnúť balíček potravinovej pomoci […]

viac
POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ. DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ, NAJPRV PRÍDE LIST ZO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU. Cieľom projektu európskych štatistických zisťovaní je získať harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti […]
21. marca 2023

POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ. DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ, NAJPRV PRÍDE LIST ZO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU. Cieľom projektu európskych štatistických zisťovaní je získať harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti […]

viac
O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Slávnostné vyhodnotenie staromestskej výtvarnej súťaže o cenu Vojtecha Löfflera bude 30. marca 2023 na vernisáži v priestoroch múzea na Alžbetinej 20 o 16. hodine, kde budú ocenené diela vystavené a doplnené tými najvydarenejšími, ktorým sa […]
20. marca 2023

O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Slávnostné vyhodnotenie staromestskej výtvarnej súťaže o cenu Vojtecha Löfflera bude 30. marca 2023 na vernisáži v priestoroch múzea na Alžbetinej 20 o 16. hodine, kde budú ocenené diela vystavené a doplnené tými najvydarenejšími, ktorým sa […]

viac
Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 29. marca 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]
20. marca 2023

Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 29. marca 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]

viac
Tešíme sa z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 106 220 EUR na prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice – Staré Mesto. Revitalizácia zahŕňa vo výslednej realizácii vybudovanie parkovísk, chodníkov, sadové úpravy, detské ihriská, športoviská, mobiliár ako smetné koše a lavičky, venčoviská, parkovacie miesta i verejné osvetlenie. […]
13. marca 2023

Tešíme sa z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 106 220 EUR na prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice – Staré Mesto. Revitalizácia zahŕňa vo výslednej realizácii vybudovanie parkovísk, chodníkov, sadové úpravy, detské ihriská, športoviská, mobiliár ako smetné koše a lavičky, venčoviská, parkovacie miesta i verejné osvetlenie. […]

viac
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor […]
02. marca 2023

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor […]

viac
Fašiangovú zábavu, prvú tohtoročnú hromadnú akciu denného centra seniorov, zorganizovala jeho samospráva v predvečer Popolcovej stredy. V radničnej sále MÚ rozvoniavali šišky, ktorými zaplnili stoly babky, vychýrené kuchárky. Ako sa patrí, naplnili ich vlastnoručne urobeným džemom. Súčasťou programu bolo aj pochovávanie basy, ktoré spoločne predviedli speváčky zo skupiny Malina, tanečnice zo Šťastnej ženy za aktívneho prispenia ďalších […]
24. februára 2023

Fašiangovú zábavu, prvú tohtoročnú hromadnú akciu denného centra seniorov, zorganizovala jeho samospráva v predvečer Popolcovej stredy. V radničnej sále MÚ rozvoniavali šišky, ktorými zaplnili stoly babky, vychýrené kuchárky. Ako sa patrí, naplnili ich vlastnoručne urobeným džemom. Súčasťou programu bolo aj pochovávanie basy, ktoré spoločne predviedli speváčky zo skupiny Malina, tanečnice zo Šťastnej ženy za aktívneho prispenia ďalších […]

viac
  Veľkej obľube sa medzi seniorkami (a nielen medzi nimi) teší kartová hra žolík. A tak samospráva denného centra zorganizovala turnaj, na ktorom sa nakoniec zúčastnili samé ženy. Najlepšie išla karta Erike Osobovej, ktorá turnaj vyhrala so ziskom 176 bodov, na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Ogurčáková (105 b.) a tretia bola Eva Turzáková (96 […]
17. februára 2023

  Veľkej obľube sa medzi seniorkami (a nielen medzi nimi) teší kartová hra žolík. A tak samospráva denného centra zorganizovala turnaj, na ktorom sa nakoniec zúčastnili samé ženy. Najlepšie išla karta Erike Osobovej, ktorá turnaj vyhrala so ziskom 176 bodov, na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Ogurčáková (105 b.) a tretia bola Eva Turzáková (96 […]

viac
Projekt s názvom Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zámerom projektu v objeme 76 659,51 eur  je rozvíjanie komunikačných a digitálnych zručností a vedomostí v oblasti legislatívy samosprávy. Komunikácia je potrebná zo stany MÚ nie len s občanmi ale […]
16. februára 2023

Projekt s názvom Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zámerom projektu v objeme 76 659,51 eur  je rozvíjanie komunikačných a digitálnych zručností a vedomostí v oblasti legislatívy samosprávy. Komunikácia je potrebná zo stany MÚ nie len s občanmi ale […]

viac
kamagra jelcialis