Denné centrum seniorov


Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055/3032 853

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • spolu so samosprávou centra zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 300 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami Starého Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Mária Riesová - predsedníčka
Ján Minarčík - podpredseda
Klára Andrássyová - kultúra
Matúš Pončák - šport
Ľudmila Fabiánová
Viera Dorčáková
Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

 

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: kultura@kosice-city.sk.

 


Denné centrum - aktuality

Chcete pomôcť ľuďom, ktorí na nový kabát, či teplú vetrovku nemajú? Máte doma kabáty, vetrovky, dámske, pánske i detské, ktoré by mohli zahriať tých, ktorí toľko šťastia nemajú? Môžete ich priniesť k staromestskej radnici na Hviezdoslavovej 7 zo zadnej časti pri kvetinárstve. Pomôžete tak ľuďom v núdzi, neváhajte a príďte. ĎAKUJEME
14. decembra 2020

Chcete pomôcť ľuďom, ktorí na nový kabát, či teplú vetrovku nemajú? Máte doma kabáty, vetrovky, dámske, pánske i detské, ktoré by mohli zahriať tých, ktorí toľko šťastia nemajú? Môžete ich priniesť k staromestskej radnici na Hviezdoslavovej 7 zo zadnej časti pri kvetinárstve. Pomôžete tak ľuďom v núdzi, neváhajte a príďte. ĎAKUJEME

viac
Prvý ročník celomestskej výtvarnej súťaže sme ukončili vyhodnotením. Chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí nám zaslali neuveriteľných 251 prác. Každá z nich bola niečím zaujímavá a originálna, niektoré práce kopírovali momentálny stav dnešnej „doby rúškovej“. Vybrať víťazné diela sa podujala hodnotiaca komisia v zložení: Andy ĎURICA, zástupca starostu Jaroslav DVORSKÝ, operný spevák a maliar Mgr. art. […]
09. decembra 2020

Prvý ročník celomestskej výtvarnej súťaže sme ukončili vyhodnotením. Chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí nám zaslali neuveriteľných 251 prác. Každá z nich bola niečím zaujímavá a originálna, niektoré práce kopírovali momentálny stav dnešnej „doby rúškovej“. Vybrať víťazné diela sa podujala hodnotiaca komisia v zložení: Andy ĎURICA, zástupca starostu Jaroslav DVORSKÝ, operný spevák a maliar Mgr. art. […]

viac
Podporili tak štart vybudovania moderného plaveckého areálu spojením s legendárnym Kúpaliskom Červená hviezda. Bola to MČ Staré Mesto, ktorá v roku 2002 plaváreň pre Košičanov zachránila kúpou od konkurzného správcu. Vzala si úver v prepočte milión eur a celých 18 rokov do plavárne dávala cca 250 tisíc ročne, celkovo cca 2 milióny eur, pripomenul starosta […]
09. decembra 2020

Podporili tak štart vybudovania moderného plaveckého areálu spojením s legendárnym Kúpaliskom Červená hviezda. Bola to MČ Staré Mesto, ktorá v roku 2002 plaváreň pre Košičanov zachránila kúpou od konkurzného správcu. Vzala si úver v prepočte milión eur a celých 18 rokov do plavárne dávala cca 250 tisíc ročne, celkovo cca 2 milióny eur, pripomenul starosta […]

viac
UsmievAnka s Mikulášom s veselými pesnickami a plným vrecom sladkosti teraz navštevuje deťúrence v škôlkach. V spolupráci s Radom Drabom a organizáciou Úsmev ako dar putovali ďalšie balíčky do chudobných rodín s deťmi, aby urobili radosť. Tešíme sa, že každý deň dostávajú teplé obedy sociálne odkázané rodiny s mnohými deťmi. Do Vianoc takto spolu s […]
08. decembra 2020

UsmievAnka s Mikulášom s veselými pesnickami a plným vrecom sladkosti teraz navštevuje deťúrence v škôlkach. V spolupráci s Radom Drabom a organizáciou Úsmev ako dar putovali ďalšie balíčky do chudobných rodín s deťmi, aby urobili radosť. Tešíme sa, že každý deň dostávajú teplé obedy sociálne odkázané rodiny s mnohými deťmi. Do Vianoc takto spolu s […]

viac
Manželia Miriam a Rastislav si svadobný obrad zopakovali po 30-tich rokoch s láskou, dobrou náladou a dvoma vydarenými, už dospelými potomkami. Staromestská sobášna sieň im priniesla. “ Hreje ma pri srdci, že láska, vernosť, vzájomná opora a zodpovednosť za rodinu ešte nevymizla a vy ste toho príkladom,“ vzdal hold manželom Rostášovcom počas obradu sobašiaci starosta […]
02. decembra 2020

Manželia Miriam a Rastislav si svadobný obrad zopakovali po 30-tich rokoch s láskou, dobrou náladou a dvoma vydarenými, už dospelými potomkami. Staromestská sobášna sieň im priniesla. “ Hreje ma pri srdci, že láska, vernosť, vzájomná opora a zodpovednosť za rodinu ešte nevymizla a vy ste toho príkladom,“ vzdal hold manželom Rostášovcom počas obradu sobašiaci starosta […]

viac
Verejné sprístupnenie výstavy vo štvrtok 3. decembra 2020 od 17. do 18.30 hod FRANTIŠEK BLAŽO: NEJASNÁ SPRÁVA MARKO BLAŽO: PRESKUPENIE V tejto výstavnej dvojexpozícii Františka a Marka Blažovcov je možné zaznamenať aj ich spoločné, či podobné východiská: dominantné prvotné modelovanie obrazu v počítače, plošné podanie figúr a scén, kaleidoskopické skladanie a sekvenčné radenie epizód, remixovanie […]
02. decembra 2020

Verejné sprístupnenie výstavy vo štvrtok 3. decembra 2020 od 17. do 18.30 hod FRANTIŠEK BLAŽO: NEJASNÁ SPRÁVA MARKO BLAŽO: PRESKUPENIE V tejto výstavnej dvojexpozícii Františka a Marka Blažovcov je možné zaznamenať aj ich spoločné, či podobné východiská: dominantné prvotné modelovanie obrazu v počítače, plošné podanie figúr a scén, kaleidoskopické skladanie a sekvenčné radenie epizód, remixovanie […]

viac
Múzeum Vojtecha Löfflera sa aj tohto roku zapojí do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií, ale vzhľadom na platné opatrenia sa podujatie uskutoční online formou. Keďže nám ide prioritne o zdravie našich návštevníkov aj nás samotných, presúvame sa dočasne z našich výstavných priestorov do takzvaného online priestoru. Počas soboty 14. novembra si budú môcť záujemcovia na webstránke a facebookovej stránke múzea od 17:00 hod. z […]
13. novembra 2020

Múzeum Vojtecha Löfflera sa aj tohto roku zapojí do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií, ale vzhľadom na platné opatrenia sa podujatie uskutoční online formou. Keďže nám ide prioritne o zdravie našich návštevníkov aj nás samotných, presúvame sa dočasne z našich výstavných priestorov do takzvaného online priestoru. Počas soboty 14. novembra si budú môcť záujemcovia na webstránke a facebookovej stránke múzea od 17:00 hod. z […]

viac
LOKALITU, KDE V KROVÍ NAŠLI MŔTVU PROSTITÚTKU, MČ STARÉ MESTO ZREVITALIZOVALA Stromová ulica, ktorej zanedbaný stav dlhé roky trápil Staromešťanov bývajúcim v okolí, sa zmenila na nepoznanie. Občania sa po dlhých rokoch konečne dočkali, už nehyzdí okolie. Chrastie a burina, rôzny odpad po prostitútkach, ale dokonca aj staré televízory, či kopa prázdnych fľašiek, cesta plná […]
12. novembra 2020

LOKALITU, KDE V KROVÍ NAŠLI MŔTVU PROSTITÚTKU, MČ STARÉ MESTO ZREVITALIZOVALA Stromová ulica, ktorej zanedbaný stav dlhé roky trápil Staromešťanov bývajúcim v okolí, sa zmenila na nepoznanie. Občania sa po dlhých rokoch konečne dočkali, už nehyzdí okolie. Chrastie a burina, rôzny odpad po prostitútkach, ale dokonca aj staré televízory, či kopa prázdnych fľašiek, cesta plná […]

viac
Urobili sme radosť žiakom i kolektívu Spojenej školy na Vojenskej ulici i v súkromnej materskej škôlke na Tatranskej ulici. Radosť z optimistických farebných kresieb mladého talentovaného Mateja Rimaia majú aj okoloidúci, ktorým vyčaria úsmev na tvári nielen v čase sychravej jesene, ale i v tejto zvláštnej koronovej dobe, ktorá veľa radosti neprináša.
11. novembra 2020

Urobili sme radosť žiakom i kolektívu Spojenej školy na Vojenskej ulici i v súkromnej materskej škôlke na Tatranskej ulici. Radosť z optimistických farebných kresieb mladého talentovaného Mateja Rimaia majú aj okoloidúci, ktorým vyčaria úsmev na tvári nielen v čase sychravej jesene, ale i v tejto zvláštnej koronovej dobe, ktorá veľa radosti neprináša.

viac
Košice - Staré mesto
10. novembra 2020

Oznamujeme Vám, že operatívne od 11. 11. 2020 (streda) naša stravovacia prevádzka v SSPmK, Garbiarska 4, bude fungovať v pôvodnom režime (obedy pre OS – sever – balené do jednorazových obalov, ZOS – ky opätovne klasicky celodenná strava od nás cez nášho vodiča). Stravovanie – obedy pre externých dôchodcov od 11. 11. 2020 taktiež obnovené. Oznamy pred budovou […]

viac
Deň bez dlhov v predchádzajúcich rokoch pripadal na 15. november. Poradcovia zo spoločnosti KRUK radili aj v našej mestskej časti (napríklad prednášali v dennom centre seniorom) ako sa nezadlžovať a rozumne narábať so svojimi financiami. Tento rok je špecifický, veľmi nepredvídateľný, pre mnoho ľudí kritický. S ohľadom na neustále sa meniace opatrenia sa rozhodli, že poradenstvo presunú online a budú […]
09. novembra 2020

Deň bez dlhov v predchádzajúcich rokoch pripadal na 15. november. Poradcovia zo spoločnosti KRUK radili aj v našej mestskej časti (napríklad prednášali v dennom centre seniorom) ako sa nezadlžovať a rozumne narábať so svojimi financiami. Tento rok je špecifický, veľmi nepredvídateľný, pre mnoho ľudí kritický. S ohľadom na neustále sa meniace opatrenia sa rozhodli, že poradenstvo presunú online a budú […]

viac
Bol práve pondelok ráno, 30. október 1978, keď bežný deň navždy zmenila hrozivá havária – pod amfiteátrom sa o siedmej hodine 20 minúte vykoľajili dva vozne súpravy električky číslo 6. Tragédiu, ktorá si vyžiadala 9 životov cestujúcich vo veku od 14 do 74 rokov, si zapálením sviece pripomenul aj starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik […]
04. novembra 2020

Bol práve pondelok ráno, 30. október 1978, keď bežný deň navždy zmenila hrozivá havária – pod amfiteátrom sa o siedmej hodine 20 minúte vykoľajili dva vozne súpravy električky číslo 6. Tragédiu, ktorá si vyžiadala 9 životov cestujúcich vo veku od 14 do 74 rokov, si zapálením sviece pripomenul aj starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik […]

viac
Podľa aktuálnych informácií sa v Starej športovej hale čaká cca 40 minút, na Kostlivého ulici – zadný vchod UPJŠ iba 30 minút, maximálne polhodina v bývalých kasárňach Janka Bačíka vchod z Hviezdoslavovej ulici oproti Miestnemu úradu. Na ostatných odberných miestach sú síce rady, ale zmenšujú sa oproti ránu, takže do hodiny by ste mali byť […]
31. októbra 2020

Podľa aktuálnych informácií sa v Starej športovej hale čaká cca 40 minút, na Kostlivého ulici – zadný vchod UPJŠ iba 30 minút, maximálne polhodina v bývalých kasárňach Janka Bačíka vchod z Hviezdoslavovej ulici oproti Miestnemu úradu. Na ostatných odberných miestach sú síce rady, ale zmenšujú sa oproti ránu, takže do hodiny by ste mali byť […]

viac
STIAHNITE SI APLIKÁCIU KOŠICE-STARÉ MESTO - aktuality z diania v Starom Meste - prehľadná Úradná tabuľa - Staromestské noviny online - dôležité kontakty + aktuálne informácie o celoplošnom testovaní v STAROM MESTE Jednoduchý postup Ak máte k dispozícií mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, aplikáciu si môžete stiahnuť grátis. V Google play, ale […]
30. októbra 2020

STIAHNITE SI APLIKÁCIU KOŠICE-STARÉ MESTO – aktuality z diania v Starom Meste – prehľadná Úradná tabuľa – Staromestské noviny online – dôležité kontakty + aktuálne informácie o celoplošnom testovaní v STAROM MESTE Jednoduchý postup Ak máte k dispozícií mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, aplikáciu si môžete stiahnuť grátis. V Google play, ale […]

viac
 ADMINISTRATÍVNYCH POMOCNÍKOV UŽ ARMÁDA KONTAKTOVALA Ak ste sa prihlásili ako administratívny pracovník a neboli ste kontaktovaní zástupcami armády, môžete ponúknuť svoje služby inde, kde pomocníci chýbajú. Potrebný počet administratívnych pomocníkov pri testovaní už dostal inštrukcie, kde sa hlásiť v sobotu. Ďakujeme za vašu ochotu a záujem pomôcť. Veľmi si to ceníme.
29. októbra 2020

 ADMINISTRATÍVNYCH POMOCNÍKOV UŽ ARMÁDA KONTAKTOVALA Ak ste sa prihlásili ako administratívny pracovník a neboli ste kontaktovaní zástupcami armády, môžete ponúknuť svoje služby inde, kde pomocníci chýbajú. Potrebný počet administratívnych pomocníkov pri testovaní už dostal inštrukcie, kde sa hlásiť v sobotu. Ďakujeme za vašu ochotu a záujem pomôcť. Veľmi si to ceníme.

viac