Denné centrum seniorov


Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055/3032 853

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • spolu so samosprávou centra zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 300 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami Starého Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Mária Riesová - predsedníčka
Ján Minarčík - podpredseda
Klára Andrássyová - kultúra
Matúš Pončák - šport
Ľudmila Fabiánová
Viera Dorčáková
Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

 

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: kultura@kosice-city.sk.

 


Denné centrum - aktuality

DISTRIBÚCIA KVALITNÝCH RESPIRÁTOROV FFP2 PRE KAŽDÉHO SENIORA NAD 70 ROKOV ZDARNE POKRAČUJE, DO PONDELKA 8. FEBRUÁRA 2021 BY HO MAL MAŤ KAŽDÝ SENIOR DOMA. Pokračujeme v balení a distribúcii respirátorov aj pre SENIOROV NAD 62 ROKOV, buďte trpezliví, ide o tisíce Staromešťanov a ich zdravie. Do piatku, najneskôr v pondelok 8.februára by mal mať každý […]
04. februára 2021

DISTRIBÚCIA KVALITNÝCH RESPIRÁTOROV FFP2 PRE KAŽDÉHO SENIORA NAD 70 ROKOV ZDARNE POKRAČUJE, DO PONDELKA 8. FEBRUÁRA 2021 BY HO MAL MAŤ KAŽDÝ SENIOR DOMA. Pokračujeme v balení a distribúcii respirátorov aj pre SENIOROV NAD 62 ROKOV, buďte trpezliví, ide o tisíce Staromešťanov a ich zdravie. Do piatku, najneskôr v pondelok 8.februára by mal mať každý […]

viac
V réžii MČ Košice -Staré Mesto sa môžete otestovať : • v budove Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7 – hlavný vchod, kde budú fungovať dve odberové miesta • v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20, kde bude jedno odberové miesto Odberové miesta budú otvorené: • v piatok 29. januára 2021    […]
28. januára 2021

V réžii MČ Košice -Staré Mesto sa môžete otestovať : • v budove Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7 – hlavný vchod, kde budú fungovať dve odberové miesta • v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20, kde bude jedno odberové miesto Odberové miesta budú otvorené: • v piatok 29. januára 2021    […]

viac
Žijete sám(a) , je vám doma už pridlho, potrebujete nejakú formu pomoci alebo si chcete len tak podebatovať, aby vám rýchlejšie ušiel čas? Prijmite ponuku MČ Staré Mesto a využite LINKU VZÁJOMNEJ POMOCI. Miestny úrad MČ Košice – Staré Mesto v spolupráci s výborom Denného centra seniorov MČ Košice – Staré Mesto sa spojili s […]
27. januára 2021

Žijete sám(a) , je vám doma už pridlho, potrebujete nejakú formu pomoci alebo si chcete len tak podebatovať, aby vám rýchlejšie ušiel čas? Prijmite ponuku MČ Staré Mesto a využite LINKU VZÁJOMNEJ POMOCI. Miestny úrad MČ Košice – Staré Mesto v spolupráci s výborom Denného centra seniorov MČ Košice – Staré Mesto sa spojili s […]

viac
Dňa 26. januára 2021 sa v réžii mestskej časti Košice-Staré Mesto otestujete už len v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto na Hviezdoslavovej ul. č. 7  (hlavný vchod) v radničnej sále – 2 odberové miesta, v čase od 16.00 – 20.00 hod.  Ostatné odberové miesta v mestskej časti Staré Mesto boli, po dohode s krízovým štábom, nateraz […]
26. januára 2021

Dňa 26. januára 2021 sa v réžii mestskej časti Košice-Staré Mesto otestujete už len v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto na Hviezdoslavovej ul. č. 7  (hlavný vchod) v radničnej sále – 2 odberové miesta, v čase od 16.00 – 20.00 hod.  Ostatné odberové miesta v mestskej časti Staré Mesto boli, po dohode s krízovým štábom, nateraz […]

viac
Celoštátny skríning (testovanie) pokračuje aj dnes, v pondelok 25. januára 2021 od 16. do 20 hodiny a v utorok 26. januára 2021 v čase od 16. do 20. hodiny na týchto odberových miestach v réžii MČ Košice – Staré Mesto: Sobášna sieň Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 – hlavný vchod […]
25. januára 2021

Celoštátny skríning (testovanie) pokračuje aj dnes, v pondelok 25. januára 2021 od 16. do 20 hodiny a v utorok 26. januára 2021 v čase od 16. do 20. hodiny na týchto odberových miestach v réžii MČ Košice – Staré Mesto: Sobášna sieň Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 – hlavný vchod […]

viac
Vzájomná spolupráca a výmena cenných skúsenosti najmä v oblasti kultúry, farmárskych trhov, podpory športu i nadviazanie vzťahov s mestom Debrecín, ktoré by sa malo stať partnerským mestom košickej mestskej časti Staré Mesto – to boli najdôležitejšie témy rozhovoru starostu Igora Petrovčika a generálnej konzulky Ágoty HETEY, ktorá si naše historické centrum zamilovala. Obaja sa tešia […]
22. januára 2021

Vzájomná spolupráca a výmena cenných skúsenosti najmä v oblasti kultúry, farmárskych trhov, podpory športu i nadviazanie vzťahov s mestom Debrecín, ktoré by sa malo stať partnerským mestom košickej mestskej časti Staré Mesto – to boli najdôležitejšie témy rozhovoru starostu Igora Petrovčika a generálnej konzulky Ágoty HETEY, ktorá si naše historické centrum zamilovala. Obaja sa tešia […]

viac
POTVRDENÉ! V MESTSKEJ ČASTI STARÉ MESTO SA BUDE TESTOVAŤ AJ V ŠTÁTNOM DIVADLE NA HLAVNEJ ULICI. OTESTOVAŤ SA MÔŽETE AJ NA JAVISKU. – 14 odberových miest bude fungovať od štvrtka 21.1. 2021 do utorka 26.1.2021 2 odberové miesta v Štátnom divadle v Košiciach na Hlavnej ulici už schválila hygiena 2 odberové miesta máme aj v […]
20. januára 2021

POTVRDENÉ! V MESTSKEJ ČASTI STARÉ MESTO SA BUDE TESTOVAŤ AJ V ŠTÁTNOM DIVADLE NA HLAVNEJ ULICI. OTESTOVAŤ SA MÔŽETE AJ NA JAVISKU. – 14 odberových miest bude fungovať od štvrtka 21.1. 2021 do utorka 26.1.2021 2 odberové miesta v Štátnom divadle v Košiciach na Hlavnej ulici už schválila hygiena 2 odberové miesta máme aj v […]

viac
Na zasadnutí krízového štábu sa rozhodlo, že v mestskej časti bude celkovo 14 odberových miest spolu so základnými školami. – 2 odberové miesta v radničnej sále Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 ( hlavný vchod do staromestskej radnice) – 2 odberové miesta v sobášnej sieni v budove Miestneho úradu MČ Staré Mesto na […]
19. januára 2021

Na zasadnutí krízového štábu sa rozhodlo, že v mestskej časti bude celkovo 14 odberových miest spolu so základnými školami. – 2 odberové miesta v radničnej sále Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 ( hlavný vchod do staromestskej radnice) – 2 odberové miesta v sobášnej sieni v budove Miestneho úradu MČ Staré Mesto na […]

viac
OD PONDELKA, 18. JANUÁRA SÚ PRE COVID 19 ZATVORENÉ DVE STAROMESTSKÉ MATERSKÉ ŠKÔLKY-PARK ANGELINUM A NA RUMANOVEJ ULICI. V obidvoch bol cez víkend zistený pozitívny test u zamestnanca, hygiena nariadila škôlky zatvoriť do 25. januára s tým, že nástup deti po tomto dátume bude možný len s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Rodičia deti […]
18. januára 2021

OD PONDELKA, 18. JANUÁRA SÚ PRE COVID 19 ZATVORENÉ DVE STAROMESTSKÉ MATERSKÉ ŠKÔLKY-PARK ANGELINUM A NA RUMANOVEJ ULICI. V obidvoch bol cez víkend zistený pozitívny test u zamestnanca, hygiena nariadila škôlky zatvoriť do 25. januára s tým, že nástup deti po tomto dátume bude možný len s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Rodičia deti […]

viac
Materské škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré Mesto sú otvorené od 11. 1. 2021  pre všetky deti v zmysle platných prijatých opatrení proti zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19, ktorých rodičia prejavia záujem umiestniť dieťa do MŠ. Preukázanie sa antigénovým negatívnym testom zo strany rodičov detí nie je povinné, ale len dobrovoľné. Povinné preukázanie sa […]
10. januára 2021

Materské škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré Mesto sú otvorené od 11. 1. 2021  pre všetky deti v zmysle platných prijatých opatrení proti zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19, ktorých rodičia prejavia záujem umiestniť dieťa do MŠ. Preukázanie sa antigénovým negatívnym testom zo strany rodičov detí nie je povinné, ale len dobrovoľné. Povinné preukázanie sa […]

viac
V KOŠICIACH SA CHYSTÁ CEZ VÍKEND CELOMESTSKÉ DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE! BEZPLATNE! Dôvodom je neustále sa zhoršujúca pandemická situácia a narastajúci počet pacientov v košických nemocniciach, v ktorých dochádzajú kapacity. DODRŽUJTE PRETO OPATRENIA, ZODPOVEDNE NOSTE RÚŠKA, NESTRETÁVAJTE SA S ĽUĎMI MIMO SVOJEJ DOMÁCNOSTI. Aj Mestská časť Staré Mesto pomôže s organizovaním testovania a prípravou odberných miest, ktoré […]
07. januára 2021

V KOŠICIACH SA CHYSTÁ CEZ VÍKEND CELOMESTSKÉ DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE! BEZPLATNE! Dôvodom je neustále sa zhoršujúca pandemická situácia a narastajúci počet pacientov v košických nemocniciach, v ktorých dochádzajú kapacity. DODRŽUJTE PRETO OPATRENIA, ZODPOVEDNE NOSTE RÚŠKA, NESTRETÁVAJTE SA S ĽUĎMI MIMO SVOJEJ DOMÁCNOSTI. Aj Mestská časť Staré Mesto pomôže s organizovaním testovania a prípravou odberných miest, ktoré […]

viac
Všetkým Staromešťanom, malým i veľkým, všetkým našim spolupracovníkom, ktorým rovnako ako nám záleží na našom krásnom Starom Meste, aby sa nám tu dobre žilo a aby bolo stále krajšie, čistejšie a zelenšie, z celého srdca želáme veselé Vianoce a šťastný, ale najmä zdravý a úspešný nový rok 2021. Starosta Ing. Igor PETROVČIK a poslanci miestneho […]
22. decembra 2020

Všetkým Staromešťanom, malým i veľkým, všetkým našim spolupracovníkom, ktorým rovnako ako nám záleží na našom krásnom Starom Meste, aby sa nám tu dobre žilo a aby bolo stále krajšie, čistejšie a zelenšie, z celého srdca želáme veselé Vianoce a šťastný, ale najmä zdravý a úspešný nový rok 2021. Starosta Ing. Igor PETROVČIK a poslanci miestneho […]

viac
Sprísnenia a výnimky Vláda pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia. Prinášame prehľad sprísnení a výnimiek prezentovaných na stredajšej tlačovej konferencii.* Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek, cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča […]
17. decembra 2020

Sprísnenia a výnimky Vláda pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia. Prinášame prehľad sprísnení a výnimiek prezentovaných na stredajšej tlačovej konferencii.* Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek, cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča […]

viac
Pokračuje aj Charitatívna akcia STAROMESTSKÝ KABÁT POMOCI, vešiaky sa utešene plnia a ti, ktorí toľko šťastia nemajú a nový kabát, či vetrovku si kúpiť nemôžu, si vyberajú podľa potreby. Kapre si kúpite a kabáty i vetrovky môžete priniesť od rána 8.hodiny do večerných hodín.
16. decembra 2020

Pokračuje aj Charitatívna akcia STAROMESTSKÝ KABÁT POMOCI, vešiaky sa utešene plnia a ti, ktorí toľko šťastia nemajú a nový kabát, či vetrovku si kúpiť nemôžu, si vyberajú podľa potreby. Kapre si kúpite a kabáty i vetrovky môžete priniesť od rána 8.hodiny do večerných hodín.

viac
Jedna z učiteliek bola pozitívne testovaná, takže dve triedy (3.a 4. na hornom poschodí) budú uzatvorené do 24. 12. 2020, informovala nás riaditeľka Eva Farkašová. Deti musia zostať doma v karanténe, rodičia si môžu čerpať pandemickú OČR a do škôlky sa môžu vrátiť len s potvrdením od detského lekára, že sú negatívne. Ďakujeme za pochopenie, […]
15. decembra 2020

Jedna z učiteliek bola pozitívne testovaná, takže dve triedy (3.a 4. na hornom poschodí) budú uzatvorené do 24. 12. 2020, informovala nás riaditeľka Eva Farkašová. Deti musia zostať doma v karanténe, rodičia si môžu čerpať pandemickú OČR a do škôlky sa môžu vrátiť len s potvrdením od detského lekára, že sú negatívne. Ďakujeme za pochopenie, […]

viac