Denné centrum seniorov


Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055/3032 853

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • spolu so samosprávou centra zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 300 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami Starého Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Mária Riesová - predsedníčka
Ján Minarčík - podpredseda
Klára Andrássyová - kultúra
Matúš Pončák - šport
Ľudmila Fabiánová
Viera Dorčáková
Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

 

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: kultura@kosice-city.sk.

 


Denné centrum - aktuality

Šišky, pampúšiky, kreple, chraple, fulanky a kadejako inak sa nazýva lahodná kysnutá smažená dobrota, typická pre fašiangové obdobie na Slovensku. Ich vôňa v utorok 4. februára rozvoniavala v Radničnej sále miestneho úradu, kde členovia denného centra seniorov veselo oslávili tohtoročné Fašiangy. Predsedníčka samosprávy DCS Mária Riesová v pôsobivej maske, typickej pre toto obdobie, pripomenula, že je to čas veselosti, […]
10. februára 2020

Šišky, pampúšiky, kreple, chraple, fulanky a kadejako inak sa nazýva lahodná kysnutá smažená dobrota, typická pre fašiangové obdobie na Slovensku. Ich vôňa v utorok 4. februára rozvoniavala v Radničnej sále miestneho úradu, kde členovia denného centra seniorov veselo oslávili tohtoročné Fašiangy. Predsedníčka samosprávy DCS Mária Riesová v pôsobivej maske, typickej pre toto obdobie, pripomenula, že je to čas veselosti, […]

viac
Nová samospráva Denného centra seniorov sa zostra pustila do organizovania ďalších zaujímavých podujatí pre všetkých členov DCS. Dňa 9. decembra sa uskutočnilo priateľské športové stretnutie s DCS Sever, kde zaujal nový druh športu – boccia. Oslovil našich seniorov a pokúsime sa zaobstarať vybavenie (kožené loptičky). S veľkou obľubou sa stretlo aj Predvianočné posedenie, ktoré sa za pomoci […]
22. januára 2020

Nová samospráva Denného centra seniorov sa zostra pustila do organizovania ďalších zaujímavých podujatí pre všetkých členov DCS. Dňa 9. decembra sa uskutočnilo priateľské športové stretnutie s DCS Sever, kde zaujal nový druh športu – boccia. Oslovil našich seniorov a pokúsime sa zaobstarať vybavenie (kožené loptičky). S veľkou obľubou sa stretlo aj Predvianočné posedenie, ktoré sa za pomoci […]

viac
Adventný čas i prichádzajúce vianočné a novoročné sviatky si pripomenuli aj členovia nášho Denného centra seniorov. Miestny úrad a samospráva denného centra pripravili predvianočné posedenie, plné pekných slov a melódií v slávnostnom ovzduší pri vianočnom stromčeku. V do posledného miesta zaplnenej radničnej sále zazneli vinše moderátorky Kataríny Čižmárikovej, prianie príjemných sviatkov od zástupcu starostu Andreja Ďuricu, vianočné pásmo piesní […]
12. decembra 2019

Adventný čas i prichádzajúce vianočné a novoročné sviatky si pripomenuli aj členovia nášho Denného centra seniorov. Miestny úrad a samospráva denného centra pripravili predvianočné posedenie, plné pekných slov a melódií v slávnostnom ovzduší pri vianočnom stromčeku. V do posledného miesta zaplnenej radničnej sále zazneli vinše moderátorky Kataríny Čižmárikovej, prianie príjemných sviatkov od zástupcu starostu Andreja Ďuricu, vianočné pásmo piesní […]

viac
14.11.2019 – prednáška Deň bez dlhov (26 členov) Poradca zo spoločnosti KRUK Mirosav Šulík upozornil seniorov na riziká zadlžovania sa napriek ich veľkej obozretnosti pri zaobchádzaní s vlastnými financiami. Niekedy podľahnú prosbám vlastných detí či vnukov a zaručia sa svojím bytom napr. pri rozbehu „fantastického“ podnikania potomstva. Z miliónových zárbkov nie je nič a starí môžu prísť o strechu nad […]
29. novembra 2019

14.11.2019 – prednáška Deň bez dlhov (26 členov) Poradca zo spoločnosti KRUK Mirosav Šulík upozornil seniorov na riziká zadlžovania sa napriek ich veľkej obozretnosti pri zaobchádzaní s vlastnými financiami. Niekedy podľahnú prosbám vlastných detí či vnukov a zaručia sa svojím bytom napr. pri rozbehu „fantastického“ podnikania potomstva. Z miliónových zárbkov nie je nič a starí môžu prísť o strechu nad […]

viac
Členovia Denného centra seniorov sa 28. novembra 2019 zišli na členskej schôdzi. Popri správe o činnosti DCS za uplynulé dva roky, ktorú predniesla predsedníčka samosprávy Mária Riesová, správe o hospodárení od Anny Naštovej a správe revízneho kontrolóra Ladislava Lukáča, bola nosným bodom programu voľba nového výboru. Prítomní členovia denného centra, ktoré so svojimi 274 riadne zapísanými členmi patrí […]
29. novembra 2019

Členovia Denného centra seniorov sa 28. novembra 2019 zišli na členskej schôdzi. Popri správe o činnosti DCS za uplynulé dva roky, ktorú predniesla predsedníčka samosprávy Mária Riesová, správe o hospodárení od Anny Naštovej a správe revízneho kontrolóra Ladislava Lukáča, bola nosným bodom programu voľba nového výboru. Prítomní členovia denného centra, ktoré so svojimi 274 riadne zapísanými členmi patrí […]

viac
V októbri sa staromestskí seniori venovali relaxu v horách, návštevám zaujímavých miest a podujatí a zapojili sa do osláv Mesiaca úcty k starším. V týždni od 6. do 12. októbra sa 18 členov denného centra zúčastnilo na relaxačnom pobyte v Liptovskom Jáne. V nedeľu 13. októbra seniori zo Staré Mesta vycestovali vlakom na obľúbený medzinárodný gastrofestival Margecianske fajnoty. Vo štvrtok 24. októbra […]
31. októbra 2019

V októbri sa staromestskí seniori venovali relaxu v horách, návštevám zaujímavých miest a podujatí a zapojili sa do osláv Mesiaca úcty k starším. V týždni od 6. do 12. októbra sa 18 členov denného centra zúčastnilo na relaxačnom pobyte v Liptovskom Jáne. V nedeľu 13. októbra seniori zo Staré Mesta vycestovali vlakom na obľúbený medzinárodný gastrofestival Margecianske fajnoty. Vo štvrtok 24. októbra […]

viac
V mesiaci September 2019 sa uskutočnili akcie: 12. 09. 2019               Oslava 25. výročia zlúčenia troch klubov dôchodcov v Mestskej časti Košice-Staré Mesto akcie sa zúčastnilo 80 13. a 14. 09. 2019      2 – denný výlet spolu s členkami MO Matice slovenskej – sever (Bradlo, Košariská, Bratrislava) 14. 09. 2019               Rada seniorov , LOS – Hotelová […]
23. septembra 2019

V mesiaci September 2019 sa uskutočnili akcie: 12. 09. 2019               Oslava 25. výročia zlúčenia troch klubov dôchodcov v Mestskej časti Košice-Staré Mesto akcie sa zúčastnilo 80 13. a 14. 09. 2019      2 – denný výlet spolu s členkami MO Matice slovenskej – sever (Bradlo, Košariská, Bratrislava) 14. 09. 2019               Rada seniorov , LOS – Hotelová […]

viac
Košice - Staré mesto
23. augusta 2019

V mesiaci AUGUST 2019 sa uskutočnil: 20. 08. 2019      Jednodňový zájazd Tiszaújváros kúpalisko, zúčastnilo sa 44 členov

viac
Košice - Staré mesto
23. júla 2019

V mesiaci JÚL sa uskutočnili akcie: 16. 07. 2019    Horný Bankov – guláš, počet členov 62 23. 07. 2019    Jednodňový zájazd Miskolc – kúpalisko počet členov 38

viac
V mesiaci jún sa uskutočnili akcie: 1.6.2019 – strávili sme pekný deň v Botanickej záhrade na podujatí „Radosť zo života víťazí na chorobou“. Naše tanečnice zo Šťastnej ženy spestrili program svojím vystúpením. 4.6.2019 – ďalšia repríza Divadla Milénium – Dracula reloaded za účasti starostu MČ Igora Petrovčika a poslankyne MiZ Magdalény Galdunovej 6.-9. 6.2019 – štyri naše […]
11. júna 2019

V mesiaci jún sa uskutočnili akcie: 1.6.2019 – strávili sme pekný deň v Botanickej záhrade na podujatí „Radosť zo života víťazí na chorobou“. Naše tanečnice zo Šťastnej ženy spestrili program svojím vystúpením. 4.6.2019 – ďalšia repríza Divadla Milénium – Dracula reloaded za účasti starostu MČ Igora Petrovčika a poslankyne MiZ Magdalény Galdunovej 6.-9. 6.2019 – štyri naše […]

viac
V mesiaci máj sa uskutočnili akcie: 8.5.2019 – zapojili sme sa do tradičnej aktivity Rady seniorov mesta Košice – Šport troch generácií a speváckej súťaže. Úspešne – v speváckej súťaži sme získali dve tretie miesta: medzi sólistami Helena Petríková a v kategórii duo Emília Hudačková a Alexander Suško (spev. skupina Malina) 13.5.2019 – Deň matiek – v zaplnenej radničnej sále […]
11. mája 2019

V mesiaci máj sa uskutočnili akcie: 8.5.2019 – zapojili sme sa do tradičnej aktivity Rady seniorov mesta Košice – Šport troch generácií a speváckej súťaže. Úspešne – v speváckej súťaži sme získali dve tretie miesta: medzi sólistami Helena Petríková a v kategórii duo Emília Hudačková a Alexander Suško (spev. skupina Malina) 13.5.2019 – Deň matiek – v zaplnenej radničnej sále […]

viac
V mesiaci apríl boli uskutočnené tieto akcie: 1.4.- 29.4.2019 – absolvovali sme 2. počítačový kurz pre začiatočníkov 2.4.2019 – členská schôdza – zhodnotenie činnosti Denného centra seniorov za rok 2018 6.4.2019 – turistická vychádzka do okolia Strážskeho (zber medvedieho cesnaku) 16.4.2019 – súťaž žien v hode šípkami 18.4.-23.4.2019 – veľkonočný pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch za účasti […]
11. apríla 2019

V mesiaci apríl boli uskutočnené tieto akcie: 1.4.- 29.4.2019 – absolvovali sme 2. počítačový kurz pre začiatočníkov 2.4.2019 – členská schôdza – zhodnotenie činnosti Denného centra seniorov za rok 2018 6.4.2019 – turistická vychádzka do okolia Strážskeho (zber medvedieho cesnaku) 16.4.2019 – súťaž žien v hode šípkami 18.4.-23.4.2019 – veľkonočný pobyt v Ľubovnianskych kúpeľoch za účasti […]

viac
V mesiaci marec sa uskutočnili tieto akcie: 12. 3. 2019 – MDŽ, Spoločenský pavilón – koncert 13.3. 2019 – MDŽ, posedenie v Aule na Hlavnej ulici 68, nové priestory veľmi príjemné posedenie 15.3. 2019 – Seniorská hviezda 3. ročník, Kultúrpark 22. 3. 2019 – Desiate výročie tanečnej skupiny Šťastná žena, Radničná sála MÚ 30.3. 2019 […]
11. marca 2019

V mesiaci marec sa uskutočnili tieto akcie: 12. 3. 2019 – MDŽ, Spoločenský pavilón – koncert 13.3. 2019 – MDŽ, posedenie v Aule na Hlavnej ulici 68, nové priestory veľmi príjemné posedenie 15.3. 2019 – Seniorská hviezda 3. ročník, Kultúrpark 22. 3. 2019 – Desiate výročie tanečnej skupiny Šťastná žena, Radničná sála MÚ 30.3. 2019 […]

viac
V mesiaci február boli uskutočnené akcie: 4.-7.2. 2019 – Olympiáda seniorov , organizované MČ Košice-Staré Mesto 7. 2. 2019 – Rada seniorov – Zimná olympiáda seniorov 12.2.2019  – súťaž v kartách – ženy 14. 2.2019 – Valentínska zábava – Radničná sála MÚ 14.2.2019 – Valentínsky bozk- Sobášna sieň, organizovaný MČ Košice-Staré Mesto 26.2.2019 – posedenie […]
11. februára 2019

V mesiaci február boli uskutočnené akcie: 4.-7.2. 2019 – Olympiáda seniorov , organizované MČ Košice-Staré Mesto 7. 2. 2019 – Rada seniorov – Zimná olympiáda seniorov 12.2.2019  – súťaž v kartách – ženy 14. 2.2019 – Valentínska zábava – Radničná sála MÚ 14.2.2019 – Valentínsky bozk- Sobášna sieň, organizovaný MČ Košice-Staré Mesto 26.2.2019 – posedenie […]

viac
Košice - Staré mesto
18. januára 2019

V mesiaci január sa uskutočnili tieto akcie 1.1.2019 – Novoročný koncert 10.1. 2019 – Trojkráľový večierok -Radničná sála MÚ 17.1.2019 – koncert ŠFK

viac