Denné centrum seniorov


Denné centrum seniorov

Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055-6827 190

 

Otváracie hodiny

platné od 1. 12.  2022

PONDELOK                  14.00 hod. - 17.00 hod.

UTOROK                       14.00 hod. - 17.00 hod.

STREDA                        14.00 hod. - 17.00 hod.

ŠTVRTOK                     14.00 hod. - 17.00 hod.

Vstup majú povolený len zdravé osoby bez príznakov ochorenia s platným členským preukazom.

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 300 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Jeho prvoradou úlohou je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Predsedníčka: Mária Riesová

Podpredsedníčka: Katarína Čižmáriková

Hospodárka: Ľudmila Fabiánová

Členovia:

Klára Andrássyová - kultúra, turistika

Bohuslav Kušnier - spoločenské aktivity

Matúš Pončák - šport

Mária Suchá - zapisovateľka, účtovníčka

Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Prihlášku do Denného centra seniorov si môžete stiahnuť tu: REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .docx - 38.69 kB/ REGISTRAČNYFORMULÁR /formát .pdf - 123.21 kB/

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 70, 75, 80, 85, 90 rokov a výššie.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v Kancelárií prvého kontaktu
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

 

 


Denné centrum - aktuality

Tohtoročné ocenenia pre výnimočné osobnosti a kolektívy Starého Mesta sa odovzdávali na slávnostnom ceremoniáli 30. novembra v Sobášnej sieni staromestskej radnice. Starosta i poslanci miestneho zastupiteľstva sa im takto poďakovali za mimoriadnu prácu i výsledky, ktoré dosiahli. „ Som hrdý na to, akých inšpiratívnych ľudí máme v našej najkrajšej mestskej časti,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli […]
01. decembra 2023

Tohtoročné ocenenia pre výnimočné osobnosti a kolektívy Starého Mesta sa odovzdávali na slávnostnom ceremoniáli 30. novembra v Sobášnej sieni staromestskej radnice. Starosta i poslanci miestneho zastupiteľstva sa im takto poďakovali za mimoriadnu prácu i výsledky, ktoré dosiahli. „ Som hrdý na to, akých inšpiratívnych ľudí máme v našej najkrajšej mestskej časti,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli […]

viac
Staromestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc slávi 25 rokov, objavila talenty pre dabing, rozhlas i televíziu. Do posledného miestečka zaplnená Radničná sála, nadšené očká malých recitátorov, ale aj ich starších kolegov zo základných a stredných škôl, spoločná vášeň pre knihy, materinský jazyk, odvaha vystúpiť a predviesť svoj talent – to všetko charakterizovalo slávnostný galaprogram, ktorým […]
24. novembra 2023

Staromestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc slávi 25 rokov, objavila talenty pre dabing, rozhlas i televíziu. Do posledného miestečka zaplnená Radničná sála, nadšené očká malých recitátorov, ale aj ich starších kolegov zo základných a stredných škôl, spoločná vášeň pre knihy, materinský jazyk, odvaha vystúpiť a predviesť svoj talent – to všetko charakterizovalo slávnostný galaprogram, ktorým […]

viac
Verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora“ sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice. Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej , technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje raz v roku, najviac […]
23. novembra 2023

Verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora“ sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice. Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej , technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje raz v roku, najviac […]

viac
MČ Košice – Staré Mesto sa tento rok teší z jubilejného 25. ročníka celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc, v ktorej sa za štvrť storočie prezentovalo viac ako 4 tisíc recitátorov v rôznych svetových jazykoch v duchu tolerantnosti a multikultúrnych tradícií Košíc. Do tohtoročného ročníka sa prihlásilo 130 súťažiacich, v sále okrem slovenčiny znela aj […]
22. novembra 2023

MČ Košice – Staré Mesto sa tento rok teší z jubilejného 25. ročníka celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc, v ktorej sa za štvrť storočie prezentovalo viac ako 4 tisíc recitátorov v rôznych svetových jazykoch v duchu tolerantnosti a multikultúrnych tradícií Košíc. Do tohtoročného ročníka sa prihlásilo 130 súťažiacich, v sále okrem slovenčiny znela aj […]

viac
Dominikánske námestie sa až do Štedrého večera premení na vianočný ostrov pohody a čarovnej výzdoby, kde si môžete každý deň dopriať gurmánske špeciality, výborný punč, varené vínko a stretnúť sa s priateľmi v komornej atmosfére. 25. novembra 2023 o 10. hod na vás čakajú skvelý saxafonista Gapa, Braňo Mojsej Band i Usmievanka. V sobotu štartujeme […]
21. novembra 2023

Dominikánske námestie sa až do Štedrého večera premení na vianočný ostrov pohody a čarovnej výzdoby, kde si môžete každý deň dopriať gurmánske špeciality, výborný punč, varené vínko a stretnúť sa s priateľmi v komornej atmosfére. 25. novembra 2023 o 10. hod na vás čakajú skvelý saxafonista Gapa, Braňo Mojsej Band i Usmievanka. V sobotu štartujeme […]

viac
Takmer každý deň upratujeme a odvážame nadrozmerné odpady, ktoré nedisciplinovaní občania namiesto bezplatných zberných dvorov položia ku kontajnerom, ale aj odpadky po asociáloch. Odpad z rekonštrukcií alebo nepotrebný nábytok nepatrí ku kontajnerom, ale do bezplatných zberných dvorov. Tie prevádzkuje spoločnosť Kosit,a.s. a využiť ich môže celoročne každý občan s trvalým pobytom v meste Košice. Za […]
14. novembra 2023

Takmer každý deň upratujeme a odvážame nadrozmerné odpady, ktoré nedisciplinovaní občania namiesto bezplatných zberných dvorov položia ku kontajnerom, ale aj odpadky po asociáloch. Odpad z rekonštrukcií alebo nepotrebný nábytok nepatrí ku kontajnerom, ale do bezplatných zberných dvorov. Tie prevádzkuje spoločnosť Kosit,a.s. a využiť ich môže celoročne každý občan s trvalým pobytom v meste Košice. Za […]

viac
Digitálne technológie majú potenciál na podporu rozvoja detí už v predškolskom veku. Prostredníctvom projektu ,, Učíme sa s tabletom“, ktorý podporila Nadácia VSE sumou 5500 eur, sa v MŠ Park Angelinum snažili produktívne a primerane integrovať tieto technológie do predškolskej výchovy a využívať tablet ako zaujímavú edukačnú pomôcku. Ako vysvetlila riaditeľka materskej škôlky Mgr. Anna […]
13. novembra 2023

Digitálne technológie majú potenciál na podporu rozvoja detí už v predškolskom veku. Prostredníctvom projektu ,, Učíme sa s tabletom“, ktorý podporila Nadácia VSE sumou 5500 eur, sa v MŠ Park Angelinum snažili produktívne a primerane integrovať tieto technológie do predškolskej výchovy a využívať tablet ako zaujímavú edukačnú pomôcku. Ako vysvetlila riaditeľka materskej škôlky Mgr. Anna […]

viac
Určená je všetkým výtvarníkom – amatérom bez obmedzenia veku, ktorí radi kreslia, maľujú, kreatívne tvoria. Diela do 4. ročníka Výtvarnej súťaže Cena Vojtecha Löfflera môžete doručiť do 29. februára 2024, kedy je uzávierka. Súťažnými témami sú: 1. Môj pohľad z okna 2. Karikatúra 3. Najkrajšie zákutia Starého Mesta 4. Naj rozprávková postava Prihláška-SLOVO2023 (1)
10. novembra 2023

Určená je všetkým výtvarníkom – amatérom bez obmedzenia veku, ktorí radi kreslia, maľujú, kreatívne tvoria. Diela do 4. ročníka Výtvarnej súťaže Cena Vojtecha Löfflera môžete doručiť do 29. februára 2024, kedy je uzávierka. Súťažnými témami sú: 1. Môj pohľad z okna 2. Karikatúra 3. Najkrajšie zákutia Starého Mesta 4. Naj rozprávková postava Prihláška-SLOVO2023 (1)

viac
Na základe zaslaných prihlášok a splnených súťažných kritérií pozývame všetkých recitátorov na 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc 2023, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. a 21. novembra 2023 v Sobášnej sieni Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto (vchod z parkoviska pri kvetinárstve). Do jubilejného 25. ročníka recitačnej súťaže sa prihlásilo viac […]
08. novembra 2023

Na základe zaslaných prihlášok a splnených súťažných kritérií pozývame všetkých recitátorov na 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc 2023, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. a 21. novembra 2023 v Sobášnej sieni Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto (vchod z parkoviska pri kvetinárstve). Do jubilejného 25. ročníka recitačnej súťaže sa prihlásilo viac […]

viac
Nenechajte si ujsť vydarené divadelné predstavenie na motívy hry výnimočného nemeckého dramatika Carla Goldoniho v podaní budúcich hercov zo Súkromného konzervatória v Košiciach na Zádielskej ulici. Tešíme sa na vás v Radničnej sále staromestskej radnice na Hviezdoslavovej 7 v pondelok – 13. novembra o 17. hod. Vstupné je dobrovoľné!
08. novembra 2023

Nenechajte si ujsť vydarené divadelné predstavenie na motívy hry výnimočného nemeckého dramatika Carla Goldoniho v podaní budúcich hercov zo Súkromného konzervatória v Košiciach na Zádielskej ulici. Tešíme sa na vás v Radničnej sále staromestskej radnice na Hviezdoslavovej 7 v pondelok – 13. novembra o 17. hod. Vstupné je dobrovoľné!

viac
Košický občiansky klub, Pastoračné centrum na Vrátnej 5 a MČ Košice – Staré Mesto srdečne pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia Vojtecha Wicka.Slávnosť začína v piatok 10. novembra 2023 o 11. hod pred pamätnou tabuľou na Vrátnej ulici 16 (v prípade zlého počasia v Pastoračnom centre na Vrátnej ulici 5) Vďaka záujmu […]
07. novembra 2023

Košický občiansky klub, Pastoračné centrum na Vrátnej 5 a MČ Košice – Staré Mesto srdečne pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia Vojtecha Wicka.Slávnosť začína v piatok 10. novembra 2023 o 11. hod pred pamätnou tabuľou na Vrátnej ulici 16 (v prípade zlého počasia v Pastoračnom centre na Vrátnej ulici 5) Vďaka záujmu […]

viac
Od pondelka, 6. novembra 2023 sa môžete naobedovať aj priamo v jedálni na Bačíkovej ulici. Naďalej platí, že si môžete každý pracovný deň vopred do 13. hod obed objednať. Objednávky: 0907 588 143 Pokiaľ nemôžete prísť, tak vám obed zabalia a rozvozári podľa usmernenia z dispečingu donesú až k Vašim dverám.  
31. októbra 2023

Od pondelka, 6. novembra 2023 sa môžete naobedovať aj priamo v jedálni na Bačíkovej ulici. Naďalej platí, že si môžete každý pracovný deň vopred do 13. hod obed objednať. Objednávky: 0907 588 143 Pokiaľ nemôžete prísť, tak vám obed zabalia a rozvozári podľa usmernenia z dispečingu donesú až k Vašim dverám.  

viac
    Vandalmi postriekaný podchod z Komenského do parku Park Angelinum menia renomovaní street art umelci GRINT (Jozef Ripko) a KAISY (Karol Köver) na umelecké dielo. na druhej práve prebiehajú. Sme radi, že sme podporili skrášlenie obytnej zóny a potešíme nielen obyvateľov, ale i všetkých, ktorí pôjdu okolo.
27. októbra 2023

    Vandalmi postriekaný podchod z Komenského do parku Park Angelinum menia renomovaní street art umelci GRINT (Jozef Ripko) a KAISY (Karol Köver) na umelecké dielo. na druhej práve prebiehajú. Sme radi, že sme podporili skrášlenie obytnej zóny a potešíme nielen obyvateľov, ale i všetkých, ktorí pôjdu okolo.

viac
Október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším a náš miestny úrad každoročne tradične pripravuje slávnostné stretnutie s členmi denného centra seniorov.  Do posledného miestečka obsadená Radničná sála, speváčka Anka Gaja s osvedčenými šlágrami, výborná nálada – taká bola staromestská oslava seniorov, ktorí sa prišli spoločne zabaviť a porozprávať. Pozdraviť ich prišli starosta MČ Igor […]
27. októbra 2023

Október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším a náš miestny úrad každoročne tradične pripravuje slávnostné stretnutie s členmi denného centra seniorov.  Do posledného miestečka obsadená Radničná sála, speváčka Anka Gaja s osvedčenými šlágrami, výborná nálada – taká bola staromestská oslava seniorov, ktorí sa prišli spoločne zabaviť a porozprávať. Pozdraviť ich prišli starosta MČ Igor […]

viac
  Obete tragickej nehody električky, ktorá sa stala pred 45 rokmi, 30. októbra 1978, si dnes na pietnej spomienke pripomenulo vedenie MČ Košice – Staré Mesto. Nehoda si vyžiadala deväť mŕtvych, vrátane vodičky, štyria z nich nemali ani 18 rokov. Mnohí zostali zmrzačení na celý život. „Vyjadrime zapálením sviece a minútou ticha úctu obetiam tejto […]
25. októbra 2023

  Obete tragickej nehody električky, ktorá sa stala pred 45 rokmi, 30. októbra 1978, si dnes na pietnej spomienke pripomenulo vedenie MČ Košice – Staré Mesto. Nehoda si vyžiadala deväť mŕtvych, vrátane vodičky, štyria z nich nemali ani 18 rokov. Mnohí zostali zmrzačení na celý život. „Vyjadrime zapálením sviece a minútou ticha úctu obetiam tejto […]

viac
kamagra jelcialis