Denné centrum seniorov má novú samosprávu


 

   

Nových členov samosprávy prijal 21. decembra 2022 starosta MČ Košice- Staré Mesto Igor Petrovčik a potvrdil vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie staronovú predsedníčku Máriu Riesovú. "Verím, že budete pokračovať v bohatej činnosti, za ktorú ste dostali od Rady seniorov mesta Košice titul Klub roka. Budeme vám na to naďalej vytvárať vhodné podmienky v rámci našich možností," povedal.

Nová samospráva, ktorú si zvolili členovia denného centra na členskej schôdzi na funkčné obdobie 2022-2024, bude pracovať v zložení: Mária Riesová (predsedníčka), Katarína Čižmáriková (podpredsedníčka), Ľudmila Fabiánová (hospodárka), Klára Andrássyová,Bohuslav Kušnier, Matúš Pončák  a Mária Suchá (členovia).

Denné centrum seniorov Staré Mesto s vyše 340 riadnymi členmi je najpočetnejšie v Košiciach a úspešne reprezentuje staromestských seniorov na kultúrnom, športovom i záujmovom poli.

 

 

K stiahnutiu

kamagra jelcialis