Deň boja za slobodu a demokraciu -múzeum otvorené aj v nedeľu


Deň boja za slobodu a demokraciu – otváracie hodiny

Oznamujeme návštevníkom, že dňa 17. novembra 2019 bude Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach otvorené v čase 13:00 – 17:00 hod.

 V tento deň štátneho sviatku si môžete v našom múzeu pozrieť výstavy venované významnému medzníku v histórii našej krajiny.

VÝSTAVA: Žiara zhasnutého neónu /Neoficiálna košická výtvarná scéna osemdesiatych rokov /

30. výročie zásadnej spoločenskej zmeny – novembra 1989 – pripomína výstava s výberom dobovej tvorby v tom čase mladých a začínajúcich košických výtvarných umelcov. Tvorbu vtedy začínajúcich mladých autorov Jozefa Joka Amricha, Petra Lipkoviča, Andrey Lipkovičovej, Petra Kalmusa, Viktora Šefčíka, Anny Bartuszovej alebo Zbyňka Prokopa prezentuje výber diel prezentovaných predovšetkým na viacerých privátnych a neoficiálnych výstavách uskutočnených pred medzníkom, ktorým bol 17. november 1989.

Neformálna skupina, v určitom období prežívajúca svoje výtvarné aj osobné spoločné aktivity, na konci sledovaného obdobia v roku 1989 sústredene pripravovala svoje výstavy. Doba uvoľnenia umožňovala výraznejšiu prezentáciu alternatívnych programov, ktoré boli ešte len prednedávnom administratívnou silou vytesňované a potláčané. Z daného obdobia sa zachovali dva plagáty, nasvedčujúce cieľavedomým aktivitám členov skupinky košickej nezávislej scény aj v samotnom zlomovom období 17. novembra 1989. Na výstave sú prezentované dva plagáty pre výstavy, ktoré už mali vytlačené… 17. novembra sa všetko zmenilo… v procese spoločenskej zmeny a zrúteniu sa systému pripravovaná bratislavská a ani pražská výstava sa už neuskutočnili. Chcela Sloboda začať celkom od nuly?

Autor výstavy: Peter Markovič

Trvanie výstavy: do 15. decembra 2019

DVOJVÝSTAVA: Vtedy na Východe, vtedy na Západe, Samizdat v boji za slobodu, Plagáty z novembra 2019

 

Netradičným a emotívnym doplnením výstavy Žiara zhasnutého neónu, ktorá je pripomienkou výstavných aktivít košickej nezávislej scény spred tridsiatich rokov, je i prezentácia pod názvom Vtedy na Východe, vtedy na Západe spojená s výstavou samizdatov, plagátov a fotografií.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Občianskou iniciatívou NOVEMBER 1989, Múzeom Vojtecha Löfflera a Kinom Lumiére pripravil tematickú výstavu venovanú pádu komunistického režimu v roku 1989 nazvanú Vtedy na Východe, vtedy na Západe. Výstava sa zameriava na porovnanie situácie v novembri a decembri 1989 v dvoch najväčších slovenských mestách: v Bratislave a v Košiciach. Kľúčové udalosti približuje na doteraz zväčša nepublikovaných fotografiách košických aj bratislavských fotografov.

 Súčasťou je v spolupráci s OZ SAMIZDAT.SK, Pavlom Hritzom a Zoltánom Balassom i výstava fotografií, plagátov a samizdatov v átriu múzea s názvom SAMIZDAT V BOJI ZA SLOBODU, PLAGÁTY Z NOVEMBRA 1989, ktorá návštevníka pomyselne prenesie priamo do centra revolučných dní spred tridsiatich rokov.

 Na výstave nájdete 17 panelov približujúcich „svet“ samizdatov, ako i spomienky tých, čo ich vydávali či distribuovali. Dozviete sa viac o ich vzniku, osobnej distribúcii, rodinných, vysokoškolských či celoslovenských sieťach ako aj o rehoľnej distribúcii.

 Revolučnú atmosféru zase skvelo približujú originály plagátov zapožičaných od Z. Balassa, ktoré v novembri 1989 viseli na slovenských uliciach. Heslá ako „Píšte všetci modrým perom dnes už neplatí“ či „Kto sa bojí opozície, ten sa bojí o pozície“ napísané na provizórnych plagátoch v chvate vtedajšieho revolučného nadšenia skvelo navodzujú vtedajšiu atmosféru.

 Výstava potrvá do 15. decembra 2019.