Ďalšie práce v Starom Meste zrealizované


Ku koncu roka sa nám darí "finišovať" aj s úpravami, opravami a skrášľovaním jednotlivých lokalít a problematických miest v Starom Meste.

Medzi posledné aktivity patrí napríklad:

- dokončenie opravy chodníka na Podtatranského ulici

- pred dokončením sú práce na parkovisku na Magurskej ulice, kde ostáva dokončiť posledný z 3 úsekov. Napriek tomu, že parkovisko nie je skolaudované a nie je dané do užívania, už na ňom parkujú vozidlá.

- osadenie koša na psie exkrementy na ulici Stará Baštová č. 5.

- ukončenie opravy chodníka Park Angelinum

- ukončenie náhradnej výsadby vo dvore "Malá Praha" za výrub 4 ks stromov pre výstavbu parkoviska na Magurskej ulici - vysadených 800 ks krovín a 5 ks tují s celkovým nákladom 2830,00 €.

kamagra jelcialis