COVID-19 (koronavírus): Vláda prijala mimoriadne opatrenia‼️


📌Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila tvrdé opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

📌Núdzový stav je od dnes (16.marec) 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach.

📌„Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. Potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia. Zabezpečuje sa tým zdravotná starostlivosť o občanov Slovenskej republiky a zabraňuje napríklad tomu, aby niekto odmietol poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva.

📌Vo všetkých nemocniciach nielen štátnych sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Takisto Úrad verejného zdravotníctva na základe rozhodnutia vlády prijal ďalšie striktné opatrenia.
📌Vláda SR zároveň nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia:
S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

1. predajni potravín,
2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
3. drogérií,
4. pohonných hmôt a palív,
5. novinových stánkov,
6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

📌S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní.

📌Aktuálne čísla k dnešnému dňu ohľadom koronavírusu
Slovensko má spolu 61 pozitívnych vzoriek, 1375 negatívnych výsledkov na koronavírus.

📌Dnes bolo vyšetrených 116 vzoriek s negatívnym výsledkom a 17 vzoriek s pozitívnym výsledkom.
V Trenčíne je to dnes 5 nových prípadov na ochorenie COVID-19 (koronavírus), ide o dvoch mužov, dve ženy a jedno dieťa. Všetci pacienti sú v stabilizovanom stave, časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii.

Bratislava – 5 nových prípadov
Nitra – 3 nové prípady
Trnava hlási 1 prípad, je to muž, ktorý je hospitalizovaný a po dohode s UNB bude prevezený do Bratislavy. Má cestovateľskú anamnézu, stav je stabilizovaný.
V Martine 1 prípad, muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
Nové Zámky 1 prípad, žena, domáca izolácia, priamy kontakt s nakazeným
Banská Bystrica hlási 1 prípad, žena, hospitalizovaná, nakazená členom rodiny