nájomná zmluva č. 041/2012 – prenájom časti pozemku parc. č. 196


Číslo404/2012
Predmetnájomná zmluva č. 041/2012 - prenájom časti pozemku parc. č. 196
PartnerPaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová     
MenoPaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová
Cena8,63 €
Dátum zverejnenia04.04.2012
Dátum platnosti od04.04.2012
Dátum podpisu04.04.2012