Dohoda o zrušení zmluvy o nájme NB č. 3154427 s nájomcom – Katarína Kačmaryová


Číslo6/2011
Predmetdohoda o zrušení zmluvy o nájme NB č. 3154427
PartnerKatarína Kačmáryová     
MenoKatarína Kačmáryová
Dátum zverejnenia02.02.2011
Dátum platnosti od02.02.2011
Dátum podpisu02.02.2011