ČO SI ŽELÁTE V OKOLÍ PRAVOSLÁVNEHO CHRÁMU? ZAPOJTE SA DO ANKETY


Bývate v okolí pravoslávneho chrámu na Kuzmánke? V schránkach ste našli list od starostu i anketné otázky.

Starostu MČ Staré Mesto Igora Petrovčika i poslancov miestneho zastupiteľstva zaujíma názor občanov na budúcnosť lokality v okolí Pravoslávneho kostola.

“ Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s lokalitou okolo Pravoslávneho chrámu. Najťažšiu úlohu sme zvládli, keď sa po takmer 20 rokoch demontoval plot, ktorý hyzdil okolie,“ píše v liste občanom starosta.

“ Ako starosta by som si želal, aby sme spolu s poslancami vytvorili rekreačno-relaxačnú zónu, v ktorej sa budú cítiť dobre mladí i starkí, ale aj psíčkari. Viac zelene, viac lavičiek, hracích prvkov na venčovisko a časť využiť aj na vybudovanie parkovacích miest.

V súčasnosti sa začína znovu hovoriť aj o zámere Pravoslávnej cirkvi vybudovať v lokalite pastoračné centrum. Preto je dôležité poznať názory Vás, občanov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti, aby sme vedeli perspektívne v budúcnosti riešiť lokalitu k Vašej spokojnosti a obhajovať Vaše záujmy aj na mestskom zastupiteľstve.“

Prosíme vás preto, aby ste zodpovedali tri otázky, ktoré nájdete na druhej strane listu. Chceme poznať Váš názor a rozhodnúť sa správne vo váš prospech. Zaujíma nás, či si želáte v lokalite viac zelene, hracích prvkov pre deti, väčšie venčovisko, viac parkovacích miest na úkor zelene, prípadne máte kreatívne nápady, čo by na tomto území vylepšilo komfort bývania.

Pôvodne sme  Vás chceli pozvať na verejné stretnutie, ale v dôsledku pandemických opatrení sme sa rozhodli zvoliť formu písomnej ankety.

1. ŽELÁTE SI V LOKALITE OKOLO PRAVOSLÁVNEHO CHRÁMU VIAC ZELENE, LAVIČIEK, MODERNEJŠIE VENČOVISKO A V ČASTI AJ NOVÉ PARKOVACIE MIESTA?

2. MÁTE NÁPAD, NÁVRH, KTORÝ STE VIDELI V INÝCH MESTÁCH, ČI ZAHRANIČÍ A HODIL BY SA V TEJTO LOKALITE?

3. CHCETE, ABY PRAVOSLÁVNA CIRKEV POKRAČOVALA V BLÍZKOSTI CHRÁMU S VÝSTAVBOU PASTORAČNÉHO CENTRA V TEJTO LOKALITE?

Vaše názory môžete napísať na emailovú adresu starosta@kosice-city.sk , kde do predmetu uvediete ANKETA a odpovede na otázky označíte číslami 1. až 3. Odpovede môžete napísať a priniesť aj osobne do podateľne na prízemí Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7 v Košiciach. Treťou možnosť je prísť vo štvrtok 15. októbra 2020 v čase od 15. do 17. hod na námestíčko pred OC Tip Top, kde bude na vaše odpovede čakať starosta aj osobne. Nezabudnite si rúška!

Vaše názory nás zaujímajú, uzávierka ankety je pondelok 19. októbra 2020 o 10. hodine pre osobné doručenie aj pre elektronické doručenie emailom. Upozorňujeme Vás, že z dôvodu dezinfekcie bude miestny úrad dňa 16. októbra v piatok zatvorený. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré má v programe aj riešenie situácie okolo Pravoslávneho chrámu sa uskutoční v pondelok 19. októbra 2020 v budove magistrátu. Priamy prenos si môžete pozrieť na www.kosice.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.