CHODNÍKY SA UŽ OPRAVUJÚ KOMPLEXNE


VĎAKA DOHODE S MESTOM KOŠICE OPRAVY CHODNÍKOV POKRAČUJÚ KVALITNE A KOMPLEXNE

Určite ste zaregistrovali, akým štýlom sa odštartovala rekonštrukcia chodníkov v najkrajšej mestkej časti Staré Mesto. Fušerskú robotu, bez výmeny obrubníkov starosta Igor Petrovčik (Spolu) stopol aj na základe sťažností poslancov a občanov a na spoločnom rokovaní na magistráte došlo k dohode, že chodníky sa opravovať budú, ale na kvalitatívne a esteticky vyššej úrovni.

KOMPLEXNE, ABY VYDRŽALI DLHO A VYZERALI PERFEKTNE

Takže dávame na známosť, že aktuálne prebieha kompletná oprava chodníka na ulici Laca Novomeského od č. 1 po roh s Braniskovou ulicou.

Kompletnosť opravy spočíva okrem obnovy povrchovej vrstvy, podložia a položenia asfaltu s mimobariérovými nábehmi, aj vo výmene obrubníkov pozdĺž chodníka a pozdĺž pripájacích komunikácií (ako sú parkovacie miesta, prístupy k vozovke ap.).
Následne bude oslovená Správa mestskej zelene, aby dokončila terénne a sadové úpravy (prisypanie zeminy okolo obrubníkov – nivelizácia).

A takýmto štýlom sa budú opravovať aj ďalšie úseky, resp. súvislé opravy chodníkov v mestskej časti Staré Mesto. Tešíme sa a ďakujeme Mestu Košice, že vyslyšalo naše sťažnosti.

Aktuálne bola pozastavená aj oprava nárožia Masarykova/Tyršovo nábr., nakoľko sa čaká na stanovisko MMK-referátu nakladania s majetkom ohľadom nefunkčných stánkov na fast-food, ktoré tu stoja a MČ trvá na ich odstránení ešte pred opravou chodníkov.

MENÍME STARÉ MESTO K LEPŠIEMU,

ZVYŠUJEME KOMFORT STAROMEŠŤANOV

K stiahnutiu