Chodníky opravené, ďalšie opravy prebiehajú


Mestská časť Košice – Staré Mesto sa snaží zveľaďovať prostredie na svojom území. Napriek nedostatku financií opravy a rekonštrukcie realizuje postupne.

7.8.2012 sa uskutočnil kontrolný deň, na ktorom starosta Starého Mesta preveril stav prác na Czambelovej a Komenského ulici. Prebiehala tam rekonštrukcia chodníkov. K dnešnému dňu sú práce na týchto miestach ukončené a chodníky opravené.
Týmto sa práce na území Starého Mesta nekončia. V súčasnosti prebieha oprava schodiska pri OC Hutník na Hutníckej ulici. Práce sa realizujú na základe zmluvy o finančnej spoluúčasti uzavretej medzi mestom Košice a mestskou časťou, pričom mesto finančne participuje cca 10% a naša mestská časť 90%.