Červený kríž pomôže s vybavením opatrovateľskej služby


Od 1.januára 2019 rozbieha Červený kríž ďalšiu sociálnu službu: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA. Poskytovať ju budú pracovníci aj v obciach do 20 km od mesta Košice.

Červený kríž záujemcom o opatrovateľskú službu pomôže pri vybavovaní potrebných žiadostí a tiež priamo zabezpečí opatrovateľskú  službu v domácnosti klienta.

V prípade, že budete potrebovať bližšie informácie alebo budete poznať niekoho, kto je na túto službu odkázaný, informujte sa e-mailom na poradna.ke@redcross.sk  alebo telefonicky na  číslach:  0903 782 836, 0948 421 130.