Ceny MČ Staré Mesto získali No Name a výnimočné osobnosti


Ocenili sme výnimočné osobnosti MČ Staré Mesto

Slávnostná, ale aj veselá a výnimočná atmosféra bola v utorok popoludní v Sobášnej sieni MČ Staré Mesto. Na slávnostnom ceremoniáli sme odovzdali ocenenia za rok 2019 obdivuhodným osobnostiam – občanom najkrajšej Mestskej časti Staré Mesto. 

Mám veľkú radosť a je mi cťou poďakovať Vám takto verejne za vašu mimoriadnu prácu, vôľu, trpezlivosť, nasadenie, chuť sa zdokonaľovať a prekonávať prekážky,“ privítal ocenené osobnosti starosta Igor Petrovčik.

Sme hrdí na to, že všetci dnešní ocenení sú osobnosťami a vzormi vo svojom fachu, ktorým úspech priniesla tvrdá, dlhoročná práca a zanietenosť.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii kolektív za rok 2019 získala hudobná skupina No Name za vyše 20 rokov trvajúcu úspešnú hudobnú kariéru a výbornú reprezentáciu Košíc v rámci Slovenska i v zahraničí.

Veľmi si ceníme, že líder kapely Igor Timko je nielen hrdý Staromešťan, ale ako občan je aj aktívny pri zmenách a projektoch, ktorých cieľom je vylepšiť život nielen Staromešťanov, ale aj všetkým vychodniarom. Ukazuje mladým, že aj na východe sa oplatí zostať žiť, pracovať, tvoriť a byť úspešný,“ povedal starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik.

Ďakujem všetkým za cenu, veľmi si to ceníme. Som tu síce len ja sám, chlapci chystajú večerný koncert k výročiu Nežnej revolúcie. Mali sa lepšie učiť, boli by spevákmi a nemuseli by chystať aparatúru,“ žartoval líder kapely Igor Timko, dnes už hrdý Staromešťan.

Otec mi hovoril, že aj oženiť sa treba vedieť. Ja som sa oženil z Terasy do Starého Mesta, takže moje deti už budú echt Staromešťania,“ doplnil úspešný hudobník.

V súčasnosti sa Igor Timko spolu s priateľmi snaží o realizáciu cyklistickej trasy z Košíc cez Barcu a Šebastovce popri železnici do Valalík, perspektívne v budúcnosti až do Kechneca. Podarilo sa mu realizovať projekt autovlaku z Humenného do Prahy a teraz sa snaží, aby mali autovlakovú možnosť prepravy do Bratislavy aj Košičania.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 lídrovi charity Radoslavovi Drábovi zo spoločnosti Úsmev ako dar za nezištné dlhoročné pomáhanie najslabším a chudobným.

Ďakujem, cena je pre mňa záväzkom ísť ďalej a pomáhať tým najbiednejším, lebo Staré mesto bude vždy najviac skúšanou časťou Košíc, kde je chudobných najviac vidieť a je to tak už od čias Márie Terézie,“ povedal dojatý Rado Dráb pri preberaní ceny.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 vodnopólovej legende JUDr. Jurajovi Kulovi za dlhoročnú príkladnú reprezentáciu Košíc a Slovenska vo vodnom póle.

Bývalý prezident Slovenského zväzu vodného póla reprezentoval Československo 170-krát, je držiteľom 14 majstrovských titulov. Už ako 18-ročný sa stal brankárskou jednotkou v reprezentácií. Staromešťanom ide príkladom aj v skrášľovaní životného prostredia. V krátkej, intímnej spovedi poďakoval za všetko svojej mame, ktorá ho na ceremoniáli sprevádzala.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto v kategórii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 divadelníkovi a choreografovi Mgr. art. Ondrejovi Šothovi za výnimočné a celoslovensky oceňované predstavenia v balete v Štátnom divadle Košice.

Dostal som už množstvo významných cien, ale doma je doma. Hoci sa hovorí, že doma nie si prorokom, v Starom Meste, kde žijem a pracujem, to neplatí a preto sa veľmi teším,“ usmieval sa Ondrej Šoth.

Cenu starostu MČ Košice Staré Mesto za rok 2019 udelil starosta Igor Petrovčik Dr.h.c. prof. MUDr. Andrejovi Jenčovi, CSc., MPH. za významný prínos pre rozvoj Mesta Košice v oblasti zdravotníctva, vedecko-pedagogickej a sociálnej činnosti, publicistovi Ing. Ľudovítovi Korotnokymu za dlhoročnú prácu v oblasti propagovania Mesta Košice prostredníctvom štyroch úspešných publikácií a prácu v oblasti regionálneho rozvoja a dlhoročnému ponovembrovému exstarostovi Ing. Jánovi Sülimu , bývalému poslancovi mesta i župy, za významný prínos k rozvoju MČ Košice – Staré Mesto.

Na slávnosti sa zúčastnili aj poslanci miestneho zastupiteľstva a hostia z oblasti kultúry, školstva a športu.

V kultúrnom programe sa predstavili žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy na Požiarnickej ulici 1 pod vedením učiteľa Ľubomíra Glovackého. Hostia i úspešný muzikant Igor Timko talentovaných mladých ľudí ocenili veľkým potleskom.

K stiahnutiu